Foorumi järjestettiin tällä kertaa Vaasan kupeessa (tai oikeastaan sen ympärillä) sijaitsevassa Mustasaaressa. Työpajat ja kokoukset pidettiin hotelli Valloniassa ja seminaari läheisessä aikuiskoulutuskeskuksessa. Perjantai oli varattu valmiuspäälliköiden työkokoukseen ja pitkämatkalaisten saapumiseen ja majoittumiseen. Alla muistiinpanoja viikonlopusta. On sanottava, että vaikka saisi kaikki Powerpoint-esitykset katsottavaksi ja luennoitsijoiden jutut luettavaksi niin se ei korvaisi paikan päällä oloa. Tänä vuonna omasta mielestä foorumin sisältö oli erittäin hyvin onnistunut. Siitä kiitos niin järjestäjille, luennoitsijoille kuin kaikille osallistujillekin.

_IMG-20171124-WA0002.jpg
Iloiset foorumimatkaajat: Jouko Mononen, Ulla-Maija Tukiainen, Esa Harjula ja Juha Siira. (kuva: konduktööri)

Lauantai 25.11.2017

Aamupäivällä oli ohjelmassa maakuntien puheenjohtajien kokous sekä työpajoja (OHTO tutuksi, Vapaaehtoiset öljyntorjunnassa ja Vapepa, Kehittämistyöryhmien havainnot) ja opastettu tutustumiskierros Vaasaan bussilla. Maakuntien puheenjohtajien kokouksessa saatiin kuulumiset eri maakunnista ja valittiin maakuntien puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri. Puheenjohtaja edustaa maakuntia keskustoimikunnassa. Vuodelle 2018 puheenjohtajaksi valittiin Juhani Kautonen Etelä-Savosta, varapuheenjohtajaksi Anja Tunturi satakunnasta ja sihteeriksi Juha Vimpari Keski-Suomesta. Lasse Ratavalle kiitokset puheenjohtajana toimimisesta, hyvin tuli maakuntiin tietoa ja postia mm. keskustoimikunnan ja työvaliokunnan kokouksista.

Kokouksen jälkeen kävin kuuntelemassa henkisen tuen, etsinnän ja koulutuksen kehittämistyöryhmien vetäjien tilannepäivitykset. Tässä joitakin poimintoja työpajan sisällöstä omina tulkintoinani, läheskään kaikesta en saanut koppia.

2017-11-25%2009.01.54.jpg
Vapepa-koordinaattori Arsi Veikkolainen avasi foorumin.

Henkinen tuki, Sinikka Kaakkuriniemi (Suomen Mielenterveysseura)

Vapepan henkisen tuen perustehtävänä on turvallisuuden tunteen luominen, rauhallinen läsnäolo, kuuntelu ja autettavan tukeminen. Henkinen tuki on osa ensihuoltotoimintaa, jonka sisältö ei helposti avaudu Vapepan ulkopuolella. Kehitysryhmän toimenpide-ehdotus tiivistettynä on: Vapepan ensihuollon termi tulee määritellä uudestaan tai pohtia sen suhdetta psykososiaalisen tuen kokonaisuuteen.

Henkisen tuen vapepalaiset ovat koulutetuja maallikkoja, jotka eivät korvaa ammatillisia auttajia. He toimivat pääsääntöisesti virka-ajan ulkopuolella kertaluonteisissa tai lyhytaikaisissa avustustehtävissä. Vapaaehtoisia ei tule laittaa tilanteisiin, joissa on väkivällan uhka. Tehtävissä toimitaan pareittain ja hälytysryhmän johtaja päättää lähtijät.

Vapaaehtoisella on oikeus kieltäytyä tehtävästä oma jaksaminen huomioiden. Tilanteen vaatiessa tehtävän voi keskeyttää, tai myös Vapepa-johtaja voi keskeyttää tai siirtää toiseen tehtävään. Suruviestien vieminen kuuluu viranomaisille, mutta vapaaehtoiset voivat osallistua jälkihoitoon. Liikkumisessa ei pääsääntöisesti suositella oma auton käyttöä, tilanteen vaatiessa ok.

Vapepa-tehtävissä toimijoita tulee motivoida osallistumaan purkutilanteisiin, purku on syytä järjestää kaikkien tehtävien yhteydessä. Vapepa-johtajan vastuulla on ilmoittaa omaisten ja/tai toimijoiden tarpeesta tähän. Yhteistyötä voidaan tehdä esim. kuntien kriisiryhmien, Mielenterveysseuran kriisiverkoston ja seurakuntien kanssa.

Henkisen tuen kehittämistyöryhmän toimenpide-ehdotuksia:
- kysely/raportti henkisen tuen vaikutuksista avunsaajien toipumisessa, yksi/maakunta/vuosi
- palautejärjestelmän kehittäminen Vapepa-toimintaan
- Vapepa-koulutuksiin lisää henkisen tuen sisältöä
- henkisen tuen tehtävien erottelu ja selkeämpi raportoinrti OHTO:ssa
- koulutukset toimijoille:
+ minimi: peruskurssi 4 h ja henkisen tuen peruskurssi 12 h
+ suositus ed. lisäksi: henkisen tuen jatkokurssi 12 h, purku 4 h, Mielenterveysseuran ensiapu 1, harjoituksia, lisäkoulutuksia...
- Vapepan verkkosivuille ja kuvitukseen enemmän tietoa henkisen tuen toiminnasta
- henkisen tuen toiminnan nostoa Vapepa-foorumissa

Etsintä, Juhani Salonsaari (taustajärjestö: SPR)

Etsinnän kehittämistyöryhmän ehdottamia kehityskohteita ovat mm. koulutusmateriaalin päivitys ja yhtenäistäminen, johtajakoulutus sekä toimijoiden aktivointi "hiljaisina" aikoina.

Etsintäkurssin muuttuessa 8 h mittaiseksi tarvitaan itseopiskeluosio verkkoon. Koulutusmateriaaliin pitää lisätä mm. MSO/partioetsinnän kasvu ja OHTO. Ennakkovaatimuksena Vapepan peruskurssin käynti, maastokelpoisuus ja pitää osata toimia johdettuna. Tarvetta on myös osaamisen todentamiselle ja korvaavien koulutusten huomioimiselle. Maastojohtajille ja rivietsijöille tarvitaan etsinnästä pikaohjekortti, ja kaikille OHTOn hälytysviestiin vastaamisesta. Purusta ja viestityksestä pikaohjekortti on jo olemassa.

Johtajakoulutuksissa huomioidaan paremmin palaute- ja purkutilaisuudet. MSO on poliisilla tulossa laajemmin käyttöön, Vapepassa löytyy hyödynnettävää osaamista tähän. Joukkueenjohtajien koulutuksissa isompi panostus etsinnän huomioimiseen ja spontaanien vapaaehtoisten mahdolliseen käyttöön.

Hiljaisina aikoina kannustetaan pitämään lisää harjoituksia ja koulutuksia, aiheina esim. pimeäetsintä, hypotermia, yhteistyö eri toimijoiden kanssa (koirat, meri/järvipelastajat, ilma-alukset (helikopteri, lentokone, miehittämätön ilma-alus, moottorivarjoliitäjä) sekä taajama- ja laitosetsinnät.

Päivitetään ja yhtenäistetään koulutusmateriaalit ja etsintämenetelmät, tuodaan hyvät alueilta saadut kokemukset kaikkien tietoon. Huomioidaan ulkopuoliset auttajat, luodaan toimintamalli ja ohjeistus sekä tarvittavat pikakoulutukset. Viranomainen päättää ulkopuolisten auttajien käyttämisestä, vähintään pyritään ohjaamaan heidät Vapepa-koulutuksiin.

Koulutus, Juha Niemi (MPK)

Koulutuksen kehittämistyöryhmän tavoite kiteytyy lauseeseen: "Katse tulevaisuuteen, osaamispohjainen koulutusjärjestelmä". Työryhmän painopisteenä on koulutusjärjestelmän edelleenkehittäminen, johon kuuluu myös aiemman muun koulutuksen hyödyntäminen ja huomioiminen.

Koulutuksista tehtiin vapepan jäsenjärjestöille kysely, josta selvisi että koulutusten kirjo on erittäin laaja mutta osaamistavoitteet ja sisällöt on kirjattu eri lailla. Tästä johtuen yhteismitallinen arviointi on hyvin haasteellista ja niiden kuvaaminen tässä selvityksessä on mahdotonta (resurssit ja aika).

Vapepan koulutusjärjestelmä on kuvattu vuonna 2012, mutta se ei ole kokonaan käytössä. Verkko-oppimisen käyttö on vielä vähäistä. Osa jäsenjärjestöjen koulutuksista tukee suoraan Vapepan osaamistavoitteita. Keskustoimikunnalle annettiin kahdeksan kohdan lista toimenpide-ehdotuksista, kuva alla.

2017-11-25%2011.35.04.jpg
Koulutuksen kehittämistyöryhmän jatkotoimenpide-ehdotukset.

Lounaan aikana käytiin keskusteltiin työpajojen annista ja pääosin tyytyväistä hyrinää tuntui kuuluvan. Iltapäivän ohjelmassa oli päätapahtuma, eli foorumin seminaari luennoineen ja huomionosoitustusten jakamisineen.

Avauksen ja tervetulotoivotuksen esitti koordinaattori Arsi Veikkolainen, jonka jälkeen valmiuspäällikkö Rolf Sund esitteli Vaasaa ja Pohjanmaata sanoin ja kuvin. Lokakuussa valmistunutta sisäisen turvallisuuden strategiaa ja sen kontaktipintoja Vapepaan esitteli Sisäministeriön erityisasiantuntija Jouni Pousi. Vapepan toiminta oli hänelle monestakin yhteydestä tuttua, joten hän osasi hyvin poimia niitä kohtia jotka osuvat meidän "tontille".

Valmistunut strategia on vapaasti ladattavissa osoitteessa http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80782/sisaisen-turvallisuuden-strategia-verkkoversio.pdf?sequence=1

2017-11-25%2013.22.04-1.jpg
Sisäisen turvallisuuden strategia ja Jouni Pousi.

Seuraavana vuorossa oli huomionosoitusten jakaminen ja niitä olikin runsaasti, mahdollisesti Suomen juhlavuosi oli osin innoitanut tähän. Valtakunnalliseksi pelastajaksi valittiin kuopiolainen Risto Rissanen, tarkemmin valinnasta täällä. Kymenlaaksolaisista huomionosoituksen kävi noutamassa Jorma "Pihvi" Lindström (kultainen ansiomitali), Timo Koivula (hopeinen ansiomitali) ja Esa Harjula (hopeinen ansiomitali).

2017-11-25%2014.47.50-1.jpg
Vuoden vapaaehtoinen pelastaja Risto Rissanen.

2017-11-25%2014.45.16.jpg
Ansioristien saajat rivissä, vasemmalta: Göran Back, Taisto Ketolainen, Jouko Lehtisalo, Kalle Löövi, Jussi Nokelainen, Roger Storås, Keijo Veijanen.

Kahvitauon jälkeen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston pelastustoimen ja varautumisen vastuualueen johtaja Tarja Wiikinkoski kävi läpi kokonaisturvallisuutta ja järjestöyhteistyön haastetta Vapepalle. Valtion eri yksiköiden organisaatiomuutosten myötä voi olla haasteellista tavoittaa oikeat yhteyshenkilöt, joiden kautta saadaan lisättyä Vapepan tunnettuutta eri viranomaisten keskuudessa. Lisätietoa kokonaisturvallisuudesta täällä.

2017-11-25%2015.33.14.jpg
Kokonaisturvallisuus ja Tarja Wiikinkoski.

2017-11-25%2015.55.19-1.jpg
Pohdittavaa.

Seminaarin päätteeksi Arsi kävi läpi vielä vuoden 2017 toimintaa sanoin ja kuvin sekä valotti myös ensi vuoden tapahtumia ja uudistuksia. Vajaan kahdenkymmenen minuutin videoon oli hienosti koottu valokuvia ja videota harjoituksista (mm. ILMI 2017) ja koulutuksista liki kaikista Vapepan toimialoista. Tämän jälkeen hän ilmoitti, että vuodenvaihteen jälkeen Vapepan puheenjohtajana aloittaa Minna Karhunen. Lisätietoa julkistuksesta täällä. Arsi kävi lyhyesti läpi myös uusiutuvaa johtosääntöä (mm. keskustoimikunnan rakenteen muuttuminen) ja ensi vuoden tapahtumia (kuvat alla). Erittäin hieno asia oli Vapepan samalla viikolla saama Finnish Security Awards –turvallisuuspalkinto kategoriassa Turvallisuusalan vapaaehtoinen. Palkinnon myöntämisestä tarkemmin täällä.

2017-11-25%2016.35.29-1.jpg
Uusi puheenjohtaja Minna Karhunen aloittaa vuoden alussa.

2017-11-25%2016.36.32-1.jpg
 

2017-11-25%2016.38.10-1.jpg
 

2017-11-25%2016.39.45-1.jpg
 

2017-11-25%2016.44.36-1.jpg

2017-11-25%2016.49.29-1.jpg

2017-11-25%2017.18.11.jpg
Finnish Security Awards -palkinto oli näytillä seminaarissa.

Virallista yhteistä ohjelmaa lauantaille oli vielä illallinen ja illanvietto hotellin ravintolassa. Ruokailijoita viihdytti paikallinen duo musiikilla, ja esiintyjät saivat ansaittuja aplodeja sekä kiitokset esityksen päätteeksi. Ilta jatkui vielä ravintolan sulkeutumisen jälkeenkin, kuulemma siellä täällä oli "porinaporukoita" koolla kertaamassa päivän aiheita ja kuluneen vuoden tapahtumia.

Sunnuntai 26.11.2017

Sunnuntaille oli vielä yksi työpaja valittavissa, vaihtoehtoina oli vapaaehtoiset öljyntorjunnassa, eväitä onnistuneeseen puheviestintään ja auttajakurssi. Itse osallistuin Petra Alijärven vetämälle luennolle puheviestinnästä ja siinä onnistumisesta. Positiivisesti kateellisena seurasin ammattilaisen esiintymistä. Hieman syvemmällekin puheviestinnän teoriaan meneviin asioihin saimme esimerkkejä mm. äänenkäytöllä, eleillä, ilmeillä jne. Myös kuulijat olivat aktiivisia, vajaassa kahdessa tunnissa saimme aikaan vuorovaikutteisen infopaketin aiheesta.

2017-11-26%2009.16.37.jpg
Petra Alijärvi ja avaimet onnistuneeseen puheviestintään.

Aamun työpajan jälkeen oli jäljellä enää lounas, huoneiden luovutus ja kotimatka. Kiitokset kaikille hienosta viikonlopusta, lyhyen foorumihistoriani aikana tämä oli mielestäni sisällöltään paras. Porukkahan on huippua joka kerta :-).

Esa Harjula
Kymenlaakson maakuntatoimikunta