SRAL järjesti 31.3.2007 kouluttajien ja kerhojen tapaamisen Tampereella, jossa olin AG:n edustajana paikalla. Osallistujia oli kaikkiaan noin 40, edustaen hallitusta, liittoa ja noin 30 kerhoa ympäri Suomen. Viitosista oli Kouvolan lisäksi paikalla OH5AB Lappeenrannasta.

Seuraavassa on jonkin sortin kooste päivästä, perustuen omiin muistiinpanoihin ja muistikuviin, eli suhtautukaapa tekstiin sen mukaan.

Ohjelma:
- alkupuhe (OH2LH)
- kerhojen esittely
- SRAL tutkintojen vastaanottajana 2006 (OH2LH)
- K-yli 15 info- ja opiskelusivusto internetissä (OH3NOB)
- uusitut radioamatöörimääräykset (OH2AUE)
- Ryhmätyöt kysymyspankkien uudistamiseksi, purku ja jatkotoimet (OH2LH, OH3LRD, OH6AYW)
- ra-tutkinnon suorittaminen minimi tietomäärällä (OH3NOB)
- tekniikan projekteja kerholle, SRAT:n mahdollisuudet (OH2LH)
- verkkokurssit ra-koulutuksessa (OH6AYW)

Alkupuheessa Hessu (OH2LH) kehui viitosissa edelleen tapana olevaa vuosittaista tapaamista, joka toimii tiedontasaajana mm. kilpailuista, Vapepasta, kerhotoiminnasta jne. Suositteli laajentamaan myös muualle.


Kerhojen edustajat esittelivät toimintaansa, paikalla oli pari yrityskerhoa myös. Osa kerhoista oli hyvin pieniä ja ilman toimitiloja, toiset kerhot olivat uusituissa hiemoissa tiloissa ja loput siltä väliltä. Joku oli keskittynyt kouluttamiseen, toinen kisoihin, kolmas rakenteluun, Vapepaan... Koko kirjo oli mielestäni hyvin edustettuna. Ukkoutuminen oli huolena lähes jokaisella.

Todettiin useasta suusta myös, että tukihenkilöiden vähyyden vuoksi pitäisi esim. liiton sivuilla olla materiaalia otsikolla: "Näin olen radioamatööri", sisältäen käytännön ohjeita antennien ja kaapeleiden rakentamisesta, laitteiden kytkemisestä, kuuntelusta, kusojen pitämisestä jne. Teoriatietoa tutkintoa varten on jo aika hyvin eri paikoista saatavilla.


2006 alusta tutkintojen vastaanotto siirtyi SRAL:lle, Ficoran
(Viestintävirasto) "vahtiessa" päältä. Suunniteltu nettikurssi peruuntui opettajapulan vuoksi. Moduuleja suoritettiin viime vuonna yhteensä 337 kpl (K 125, T1 126 ja T2 86 kpl). Osallistujia 195 hlö. 2LH:n muistelun mukaan vähennystä vuodesta 2004 oli noin 200 modulia.


Jos sukulaisissa tai tuttavapiirissänne on henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneet tadioamattöriharrasteesta, mutta pelkäävät tutkinnon vaikeutta, ohjatkaa heidät (iästä riippumatta!!!) osoitteeseen http://www.k-yli15.net. Tutkintoon valmentavien tietojen lisäksi sivuilla on käytännön tietoa mm. antennien valinnasta ja rakentelusta. Sivusto kelpaa kenelle tahansa hamssille vaikka muistin virkistämiseksi. Sivusto on Hannun, OH3NOB, valtavan työmäärän tulos. Sivuille on tulossa mm. omaa videomateriaalia.


Michael (OH2AUE) kertoi uusien määräysten tilanteesta, ovat edelleen Ficorassa työn alla. 5-piirin palaverissa tuli jo tietoa julki, mutta olkoon vaikka kertauksena. Mikäli oikein siis ymmärsin. Yleisluokan max teho HF:llä tulee olemaan 1,5 kW (PEP). Perusluokalle samat bandit kuin yleisluokalle, mutta tehoraja entinen 120 W (PEP). Oman aseman etäkäyttö esim. netin kautta mahdollista, mutta pitää olla valvottavissa ja tarvittaessa suljettaessa, kuten paikan päältä operoitaessa.

Häiriö- ja valitustapauksissa lähettimen haltija on ensisijaisesti velvollinen selvittämään asian (mieluusti hyvässä yhteisymmärryksessä) häiriön kohteen kanssa, tarvittaessa Viestintävirastosta tulee "mittamiehet" paikalle. Jälkimmäinen vaihtoehto ei ole suositeltavin...

70 MHz alue ra-käytössä: Tanskassa suunnitelmia, Norjassa ja Suomessa ei, Ruotsissa 5 lupaa majakoille. Suomessa luvattu myönteistä suhtautumista majakkahakemukseen, RATS hakee majakkalupaa.


Kysymyspankkien uudistaminen jäi lyhyen ajan vuoksi raapaisuksi, mutta paljon ajatuksia ja työryhmät syntyivät. Hommaa jatketaan kevään edetessä ja tavoitteena on uuden kysymyspankin esittely Ficoraan liiton kesäleirin jälkeen. Jos oikein ymmärsin, SRAL:n sivuille tulee lisätietoa uudistamiseen osallistumisesta kiinnostuneille.


Hannu (OH3NOB) piti seuraavaksi lähes mykistävän esityksen muistisäännöistä ja pienistä kikoista, joilla nykyiset K- ja T1-moduulit saa suoritettua pienellä tietomäärällä. Esitys oli kaiketi tarkoituksella (ja aikataulun kirimisen) vuoksi melko nopeatempoinen, en saanut kirjattua kikkoja muistiin. Keskusteluissa kävi ilmi, että sama asia oli huomattu muuallakin, mutta Hannu oli jäsentänyt asiat presentaatiomuotoon. Myös hänen esitys- ja esiintymistaitonsa olivat mukaansatempaavia.


Hessu (OH2LH) kertoi SRAT:n tarjoamista mahdollisuuksista esim. kerhojen tekniikkaprojektien esille tuonnista muidenkin käyttöön esim. rakennussarjoina, tällöin suunnittelija(t) voisi saada provision myynnistä. Esimerkkinä hän käytti JUMA RX-1 -vastaanotinta (40 ja 80m), joka syntyi liiton suunnittelukilpailun tuloksena. Tätä seurasivat lähetin, keyer ja lähetin/vastaanotin.

SRAT:sta voi hankkia myös komponentteja, joita ei välttämättä saa muista elektroniikkaliikkeistä Suomessa. Yleisön joukosta mainittiin myös ainakin Elektrolinna (Hämeenlinna) ja Vaasan Elektroniikkakeskus Oy, joista komponentteja saa.


Verkkokursseissa keskusteltiin mm. oppimisympäristöistä (internet-sovellukset), joita on käytössä ja tarjolla. Toiveissa on, että verkkokurssi toteutuisi lähiaikoina. Lisätietoja aikanaan bulletiineista ja SRAL:n sivuilta.


Loppukeskusteluun saapui paikalle myös SRAL:n puheenjohtaja Raimo (OH2BCI), hänen johdollaan pidettiin pienimuotoinen hallituksen kyselytunti. Keskusteltiin (taas kerran ja aiheesta) liikennekurin höltymisestä, erityisesti eräällä HF-taajuudella. Todettiin, että nykyinen käyttäytyminen bandeilla ei täytä rikoksen tunnusmerkkejä (pl. mahdolliset kunnianloukkaukset, asianomistajajuttuja kaiketi....), joten ei anna aihetta enempään. Ficora ei valvo radioamatööriliikennettä, vain teknisten määräysten toteutumista. Asiat kuuluivat ennen olleen paremmin, kun Nipa (OH2XK) otti tarvittaessa häirikön puhutteluun ja asia oli sillä selvä.

Kysymyksiä aiheutti myös hämmästys lupamaksujen muuttumisesta taajuusmaksuiksi ainakin eräässä kerhossa, kun maksujen kehitys laitekannan muuttumatta näytti tältä: 2005 n. 70 eur, 2006 n. 130 eur, 2007 n. 250 eur. Liiton haluttiin kertovan Ficoralle, että tällä kehityksellä kerhotoiminta ja harrastuksen tekninen kehitys kuihtuvat nopeasti. Micahel (OH2AUE) kertoi, että isot yritykset valitettavasti yrittävät jyrätä EU:n virkamiehiä, ja pelko etenkin V/U/SHF -taajuuksien menettämisestä tai vähenemisestä kasvaa koko ajan. Hän kehotti taajuuksien käyttämiseen ja mahdollisen sosiaalisen verkoston hyödyntämiseen, jotta ra-harrastajien ääni kuuluu myös EU:ssa. IARU Region 1:ssä on todettu sama ongelma koko Euroopan alueella. Valitettavasti.


Pitkän päivän (9-18) jälkeen osallistujat jatkoivat illallisen ja/tai kotimatkan merkeissä.


73 de OH5KRQ, Esa