Vapepa-foorumi 26.-27.11.2016
Rantasipi Laajavuori, Jyväskylä

2016-11-26%2011.16.23.jpg

Omat muistiinpanot foorumista, saattaa sisältää kirjoitus- ja ymmärrysvirheitä. Tekstin lopussa olevast alinkistä löytyy lisää valokuvia viikonlopusta.

Lauantai 26.11.2016

Vapepa-koordinaattori Arsi Veikkolainen avasi foorumin ja toivotti osallistujat tervetulleeksi. Aluksi käytiin läpi ajankohtaisia asioita. Etsintöjä tänä vuonna on ollut keskimäärin joka toinen päivä, todennäköisesti prosentti kasvaa kun kaikki keikat on kirjattu. Etsintöjä on vuosina 2010-2015 ollut n. 1200, etsijöitä 30 000 ja henkilötyötunteja yli 100 000. Avun kohteena on ollut 1700 henkilöä, kuluarvio alle 400 eur/autettava.

Ensihuollon hälytyksiä tulee lähes viikottain, sekä koulutusten että tehtävien määrä on nousussa. Erilaisia harjoituksia on ollut ympäri Suomea runsaasti, niin omia kuin viranomaisten kanssa yhdessä tehtyjä. SPR:n Äkkilähtö-harjoituksissa on ollut mukana useita Vapepa-järjestöjä. Koulujen henkilöstö ja oppilaat ovat olleet tyytyväisiä harjoituksiin.

Vapepan uudet verkkosivut avattiin keväällä ja vastaanotto on ollut positiivista. Sivusto on vanhaa enemmän suunnattu ulkoisille käyttäjille (mm. toimintaan mukaan tulo, tapahtumat, koulutukset, tarinat jne). Sisäiseen käyttöön on tulossa Extranet-sivusto.

Tekstiviestipohjainen OHTO-hälytysjärjestelmä otetaan käyttöön vuoden vaihteessa, vanha hälyttämistapa jää varalle. Pohja Botten -suurharjoituksessa tuli esiin kuormituksessa tapahtuvia ongelmia, jotka on nyt korjattu. Tällä hetkellä käyttäjiä on reilu 4 000, rakoa on vielä reilusti korteilla ilmoitettuun 20 000 henkilöön verrattuna. Kaikkia toimijoita kannustetaan rekisteröitymään mahdollisimman pian jotta hälytyksen tullessa tieto menee perille. Rekisteröityminen tehdään osoitteessa https://ohto.vapepa.fi. Kaikki Vapepan operaatiot kirjataan raportointia varten OHTOon 1.1.2017 alkaen.

Muuta:
- SAR Oulu (Vapepan hälytysryhmä) on rakentanut karttasovelluksen, lisätietoa: http://www.pohjanmaanvapepa.fi/2016/04/02/uusi-karttasovellus-vapepalle/
- Vapepa panostaa öljyntorjunnan vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen, lisätietoa: https://vapepa.fi/2016/08/02/vapepa-panostaa-oljyntorjunnan-vapaaehtoistoiminnan-kehittamiseen/
- Työväen Retkeilyliitto ry on 52. Vapepan jäsenjärjestö, lisätietoa: http://www.tyovaenretkeilyliitto.com/
- Suomen Lentopelastusseura koordinoi miehittämättömien ilma-alusten (RPAS) ja moottorivarjoliitäjien (MOVA) käyttöä Vapepassa

2016-11-26%2009.11.25.jpg
Arsi Veikkolainen avasi foorumin.

Arto "Aku" Kupiainen: Vapaaehtoisjärjestön ilma-alus viranomaisen avuksi (RPAS ja MOVA)
Suomen Lentopelastusseuralla (SLPS) on sama sopimus poliisin kanssa, kuin muillakin järjestöillä. Tämän lisäksi sisäministeriön kanssa on sopimus yhteistyöstä pelastusosaston kanssa. SLPS on perustettu 2006, mutta toiminta yhdessä viranomaisten kanssa on alkanut jo 50-luvulla. RPAS- ja MOVA-harrastajat ovat järjestäytymässä ja tulossa yhdistyksinä SLPS:n jäseniksi. Yhteiset koulutukset alkavat helmikuussa 2017 ja tavoitteena on kesällä 2017 saada ensimmäiset hälytysryhmät valmiiksi. Toimintaan mukaan tulevilla pitää olla tarvittavat luvat valmiina ja laitteen peruskäyttö on osattava.

Tänä päivänä Virve-puhelimet sopivilla lisälaitteilla helpottavat yhteydenpitoa viranomaisiin. Nykyinen yläsiipinen lentokalusto alkaa ikääntyä, uudet koneet ovat useasti alatasoisia ja sopivat huonosti etsintöihin. Tekniikan kehityksestä toivotaan apuja tähän.

RPA-laitteessa on oltava hätätilannelogiikka, jotta se pystyy vikatilanteessa laskeutumaan itsenäisesti. Annettava koulutus on tehtäväkohtaista. RPA-laitteella on mahdollista lentää hieman huonommassakin säässä, MOVAn käyttöä rajoittaa tuuli, sade ja turbulenssit. Ilma-aluksia käytetään usein myös poissulkevassa etsinnässä. Poliisille ei tule kustannuksia ilma-alusten käytöstä.

Asiasta kiinnostuneet voivat olla sähköpostilla yhteydessä järjestöön, osoite on [email protected]. Lisätietoa ja esittelyvideo pääsivun kuvaa klikkaamalla: http://www.lentopelastus.fi/fi/.

2016-11-26%2010.00.04.jpg
Arto Kupiainen kertoi RPAS- ja MOVA-toiminnasta viranomaisten apuna.

Arsi Veikkolainen: Vapepan öljyntorjuntahankkeen jatko
Hankkeen esityö käynnistyi vuonna 2011, Raahessa kesällä 2014 oltiin mukana öljyntorjuntatehtävissä. Vuosina 2015-16 toteutettiin Vapaaehtoiset öljyntorjunnassa -hanke, jossa haettiin toimintamalleja vapaaehtoisjoukkojen käytöstä vaativissa tilanteissa. Jarkohanketta vuoteen 2018 saakka koordinoi SPR. WWF kytketään selkeämmin osaksi Vapepan kokonaisuutta. Tavoitteena on, että jatkossa Vapepa kykenee tarjoamaan viranomaisille selkeän paketin.

Yhteistyökäytäntö paranee koulutuksilla harjoituksilla. Samaan aikaan varaudutaan sote- ja maakuntauudistukseen sekä pelastustoimen uudistukseen. Öljyntorjunnassa on tehtäviä useille eri Vapepan toimintamuodoille (kuva alla) ja samaa mallia on mahdollista hyödyntää muissakin vaativissa tehtävissä. Eri osa-alueille on tulossa mm. joukkueenjohtajakoulutusta, niin yhteisiä kuin erikoisosaamiseenkin.

2016-11-26%2011.28.54.jpg
Vapaaehtoisten mahdolliset roolit öljyonnettomuuksissa.

Arsi Veikkolainen: Toimintasuunnitelma 2017
Poimintoja:
- Extranet avataan alkuvuodesta
- temaattiset työryhmät
- 2018 toimintasuunnitelmaa linjataan 30.3.2017, siihen saakka on mahdollista esittää maakunnista painopisteitä ja ehdotuksia seuraavalle vuodelle
- ILMI 2017 -yhteisharjoitus, tavoitteet:
* yhteistoiminnan vahvistuminen
* valmius toimia häiriö- ja onnettomuustilanteissa paranee
* uusia toimintamuotoja omaksutaan
* tunnettuus lisääntyy, saadaan uusia toimijoita
* jäsenjärjestöt aktivoituvat

2016-11-26%2011.46.23.jpg

2016-11-26%2011.50.23.jpg

2016-11-26%2011.54.01.jpg

Vuoden 2017 tapahtumia ja päivämääriä.

Viranomaisyhteistyö vapaaehtoisten kanssa muuttuvassa maailmassa

Vuoromestari Seppo Ulvila / HÄKE Vaasa:
Vaasan HÄKEn alla on kaksi aluetta Vapepassa, Etelä-Pohjanmaa ja Keski-Suomi. Hälytykset lähetetään tekstiviestillä, poliisin etsintähälytykset ovat yleisimpiä. HÄKEstä lähtee vain yksi hälytysviesti (lyhyt kuvaus tehtävästä, tehtävää johtava viranomaisen yhteystiedot ym), johtava viranomainen ilmoittaa mikäli kyseessä on valmiushälytys. Hälytyksen vastaanotto kuitataan HÄKEen tekstiviestillä. Muualla maassa on erilaisia käytäntöjä hälyttämisessä. Savo-Karjalan alueella on pelastuslaitosten ja radioamatöörien välillä solmittu yhteistyösopimuksia viranomaisverkkoa korvaavien viestiyhteyksien rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Pelastusjohtaja Seppo Lokka / Etelä-Savon pelastuslaitos:
Pelastuslaitosten ja Vapepan yhteistyön odotetaan paranevan Sote-uudistuksen myötä, mahdollisuuksia on paljon. Soten myötä kuntien sosiaali- ja terveysviranomaisten yhteyshenkilöt "katoavat", jatkossa kontaktipinta on maakuntatasolla. Pelastustoimi Suomessa on tarkoitus keskittää viidelle alueelle (tai 12 tai 18, kirj. huom). Uudistuksen suunniteltu aikataulu näkyy alla.

Sote-uudistuksen jälkeen maakunta on merkittävässä roolissa varautumisen alueellisessa yhteensovittamisessa (kunnat, muut viranomaiset, järjestöt, vapaaehtoiset ja elinkeinoelämä). Suunnittelu ja organisoituminen on nyt käynnissä, kolmas sektori saatava mukaan jo suunnitteluvaiheessa. Savo-Karjalassa on Vapepa/SPR-edustus valmiuspäällikön myötä.

Alivaltiosihteeri emeritus Juhani Kivelä / Suomen turvallisuuden hallinnan toimivuus arvaamattomuuden aikoina
Suomessa on kaksi turvallisuudenhallintajärjestelmää:
1) Poikkeusolojen ja sodan ajan keskitetty hallintajärjestelmä
2) Normaaliolojen hajautettu toimivaltaisten viranomaisten muodostama hallintajärjestelmä
(kuvat)

Huomioita päivän aikana kuulluista puheenvuoroista:
- OHTOn kautta Vapepan tunnettuus ja arvostus kohenee viranomaisten silmissä, mm. aluerajat rikkova hälyttäminen
- öljyntorjunnan jatkohanke on iso mahdollisuus Vapepalle, tehtäviä tarjolla laajalla rintamalla ja toimintamalli monistettavissa laajoihin tehtäviin.
- kansalaisten kiinnostus turvallisuusasioihin on lisääntynyt, mm. spontaanit "etsijät". Kansallisen turvalisuuden asioita yksittäisen kansalaisen kannalta on pohdittu mm. Vaasan Yliopiston järjestämissä turvallisuuskahviloissa: http://www.uva.fi/fi/sites/turvallisuuskahvila.

2016-11-26%2015.17.35.jpg
Juhani Kivelä: Arvaamattoman ajan haasteet.

Arsi Veikkolainen alustaja: Tulevaisuuspaneeli 2022/2027, mahdollisuudet/visiot?
Seppo Lokka:
Ihmisten yleinen kiinnostuneisuus yleiseen ja omaan turvallisuuteen on kasvanut. Arjen vaikeuksien kanssa painivalle asia voi olla kaukaisempi, kansakunnan pitäminen yhtenäisenä on iso haaste. Vapaaehtoisten työmäärä tulee lisääntymään entisestään.

Seppo Ulvila:
Toimintaa tehdään lisääntyvässä määrin politiikka edellä, vähemmillä resursseilla pitää saada entistä enemmän aikaan. Keskittämisen seurauksena esim. taajamien ulkopuolella julkiset turvallisuustoimet eivät ole riittävän kattavia. Vaihtoehtoina joko oma turva tai kaupalliset toimijat. Vaikka tietotekniikan määrä kasvaa jatkuvasti, viime kädessä ihminen auttaa ihmistä.

Juhani Kivelä: Suomessa on olemassa tarvittavat peruselementit, jotta asiat voidaan hoitaa hyvin. Vaarana on, että liian montaa uudistusta ajetaan kiireellä samaan aikaan. Vapaaehtoisjärjestöjen rooli kasvaa tässä.

Arto Kupiainen: Vapepalla on toimivat suhteet viranomaisiin, silti kaikkia Vapepan toimintamuotoja ei kattavasti tunneta viranomaiskentässä. Haasteina on eri viranomaistoimijoiden hajanaisuus ja organisaatiouudistukset. Jos vapaaehtoisten roolia kasvatetaan ja tehtävämäärät lisääntyvät merkittävästi, voi resurssit ylittyä ja pahimillaan tehtäviä voi jäädä hoitamatta kun viranomaisiakaan ei enää riitä.

Kysymyksiä Arsilta paneeelille:
Voiko tulla kaupallinen Vapepa? On mahdollista, osa viranomaisten tehtävistä on jo nyt ulkoistettu kaupallisille toimijoille. Vapaaehtoistoimijoita ei saa kuormittaa liikaa, vaarana toiminnan tyrehtyminen. Ongelmaksi voisi muodostua myös kilpailutuksen alaisiin markkinoihin "sekaantuminen".

Spontaanit vapaaehtoiset: uhka vai mahdollisuus? Sopivalla markkinoinnilla olisi paljon kiinnostuneita tulijoita, haasteina pitkäjännitteinen sitoutuminen, varustaminen ja koulutus. Vapepa voisi tässäkin toimia koordinaattorina. WWF on suunnitellut toimintaansa siten, että ummikko on mahdollista kouluttaa ja varustaa lyhyessä ajassa öljyntorjuntaan. Esim. etsintätehtävissä Vapepa-johtajan tulee ilmoittaa spontaanit etsijät viranomaiselle, joka päättää voiko heitä käyttää.

Miten eteenpäin, jotta 2022 kaikki toimii? Sote-uudistuksen vaikutukset viranomaisyhteistyön ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Yhtenäiset toimintatavat Vapepalle kautta maan.

2016-11-26%2015.21.05.jpgTulevaisuuspaneelissa vasemmalta Juhani Kivelä, Seppo Lokka, Seppo Ulvila ja Arto Kupiainen Arsin "tentissä".

Ennen iltajuhlaa järjestettiin vielä tulevaisuustyöpajat neljässä pienryhmässä, tulokset esiteltiin sunnuntaina. Pitkän päivän päätteeksi järjestettiin iltajuhla, jota ennen oli mahdollisuus rentoutua saunassa ja kylpylässä. Iltajuhlassa oli tarjolla jouluinen ruokapöytä sekä jaettiin Vapepan ansiomerkit. Lisätietoja ansiomerkkien saajista täällä: https://vapepa.fi/2016/11/24/valtakunnallisen-ja-maakunnallisten-pelastajien-tunnustukset-jaetaan-tulevana-viikonloppuna/

2016-11-26%2020.28.49-1.jpg
Etelä-Suomen foorumissa palkitut yhteiskuvassa.

Sunnuntai 27.11.2016

Tulevaisuustyöpajat: Mitä Vapepa voisi olla reilun kymmenen vuoden kuluttua? Visioita, ajatuksia!

Auttamisvalmius ja hälytysryhmät:
Tehtävät/hälytettävyys:
- seniorit ja vanhukset tunnistettava, toiset auttajia ja toiset autettavia
- kaupungistumisen vaikutukset, esim. taajamaetsinnät
- digitalisaation vaikutukset, esim. henkilöetsinnässä voidaan somen kautta todeta että henkilö on elossa
- viranomaiset liikelaitostuvat, vaikutukset
- omavarautuminen, ihmisten huolehtiminen itsestään
- voisiko Vapepassa olla mukana kouluttettuna henkilönä ilman järjestötunnusta, hälytys OHTOn kautta?
- ei vapaaehtoisia vaarallisiin tehtäviin
Sidosryhmät/viranomaisyhteistyö:
- järjestöjen välinen yhteistyö
- pitkittyneiden tilanteiden hoitaminen viranomaisen tukena, ensihuolto (esim. viikkojen mittainen vesikriisi)
- maakuntauudistuksen vaikutukset palveluja tuottavien yritysten toimintaan, mm. varautuminen häiriöisissä oloissa toimimiseen
- järjestöjen ja niissä toimivien henkilöiden erilaiset arvomaailmat viranomaisen pyytäessä avustamaan mm. laajamittaisessa maahantulossa
Osaaminen:
- laajennetaan osaamista ongelmien ennaltaehkäiemiseen, esim. miten kohdata onnettomuus, miten valmistaudutaan?
- kaupungistumisen myötä turvallisuus muodostuu entistä enemmän yhteisöjen ja yksilöiden yhteisestä toiminnasta
- perusosaaminen järjestön sisällä yhtenäistyy, kokemuksen harjoitusten ym. myötä mahdollisuus erikoiskoulutuksiin
- järjestäytymättömien ja spontaanien toimijoiden määrä kasvaa, haasteena kouluttautuminen ja organisoituminen
- vapaaehtoisen toiminnan rajat pitää tunnistaa, vaarallisia tehtäviä mm. VPK:lla, lento- ja meripelastusseuroilla ja öljyntorjunnassa
- humanitääristen tehtävien määrä kasvaa
- viranomaissopimusten mukana tulee vaade vasteaikojen pienenemisestä

Koulutus on työväline:
- koulutuksen kautta eri taustoista tulevat yksilöt valmistuvat Vapepa-toimijoiksi
- asuminen ja palvelut keskittyvät kaupunkeihin, taajamiin ja kyläkeskuksiin -> ajan myötä kyky liikkua maastossa (mm. suunnistamistaidot) heikenee
- viranomaisten resurssien vähentyessä osa palveluista voi tulla esim. vakuutusyhtiöiden kautta
- teknologian kehittyessä myö ihmisen seuranta kehittyy, viestivälineet parantuvat ja keittiöt valmistavat ruokaa automaattisesti (tieto kotiintuijasta verkon kautta)
- järjestöt yhdistyvät ja niiden määrä vähenee
- henkilömäärä säilyy hyvänä, toiminta on monimuotoista ja tekijät moniosaajia
- yhteisöllisyys voimistuu, toisaalta ei ole pysyvyyttä eli tilanteen ollessa päällä toimijoita on paljon jonka jälkeen porukka "häviää"

Koulutus tulevaisuudessa:
- paljon lyhyitä kursseja verkossa tai lähiopetuksena
* ei pitkiä koulutusputkia
* muualla saatu vastaava koulutus hyväksytään näyttökokeen perusteella
- täsmäkoulutuksia
- ajasta ja paikasta riippumaton kouluttautuminen
- edellä mainitut metodit vaatii sähköt ja tietoliikenneyhteydet
* tarvittavan infran puuttuessa "perinteiset" kouluttajat pikakouluttavat toimijat tehtäväpaikalla tiettyyn tehtäviin, esim. muonitus, kartankäyttö
- haasteena erilaisten koulutus- ja oppiympäristöjen hallinta ja ylläpito (kirj huom)

2016-11-27%2009.55.26.jpg
J-P esitteli koulutusryhmän visiot.

Teknologia

2016-11-27%2010.17.14.jpg

2016-11-27%2010.21.53.jpg

Poimintoja teknologiaryhmän ideoista.

Järjestöt ja toiminnan tunnettuus:
Haasteita:
- ihmisten monikulttuurisuus: jakautuminen, eriarvoisuus, alueelliset erot (esim. maasetujen vanhukset)
- riittääkö toimijoita, työelämässäkin tehdään jo vapaaehtoistyötä
- resusrssien niukkuus

Jäsenistön kasvu:
- yhteismitallistetaan koulutus valtakunnallisesti samanlaiseksi
* hyväksytään muualla suoritettu vastaava koulutus
- helpotetaan mukaantuloa, pääsy toimintaan "yhden luukun kautta"
- järjestöillä on iso rooli uusien toimijoiden houkuttelemiseksi, monessa järjestössä jäsenistö ei tiedä Vapepa-toiminnasta
- koulutuksen helpottaminen: teoriat verkossa, harjoitukset ja näytöt lähiopetuksessa (nykyisille nuorille toimintamalli helppo omaksua, kirj huom)
- matala kynnys, mahdollisuus valita tietty toimintamuoto

Tunnettuus:
- sosiaalisen ja perinteisen median hyödyntäminen
* opetellaan säännöt!
* olemme riippuvaisia viranomaisten tiedottamisesta
- Vinkki: yleisötapahtumassa vierailijoille "etsintätehtävä", valokuvasta etsitään henkilö tuntomerkkien perusteella, sen jälkeen etsitään paikan päältä ja palkkioksi saa esim. arpalipun.

2016-11-27%2010.41.58.jpg
Valtteri Väyrynen kävi läpi jäsenistön ja toiminnan tunnettuusideat.

OHTOn tilanne, Arsi Veikkolainen:
OHTO nopeuttaa hälyttämistä ja tarjoaa hälytystilanteessa automaattisesti lähimmät ryhmät aluerajoista riippumatta. Yksittäiset erikoistaitoiset toimijat hälytetään erikseen. Kuittausten jälkeen saatavilla olevat resurssit on nopeasti reaaliajassa nähtävissä. 1.1.2017 alkaen kaikki operaatiot kirjataan OHTOon viikon kuluessa. OHTO mahdollistaa kaiken raportoinnin, myös ne joissa hälytys on tehty muulla tavalla. Raporteilla saadaan ajantasaista tietoa ryhmistä ja niiden toiminnasta. Kaikkien toimijoiden tiedot kirjataan OHTOon, josta ne on tulostettavissa kortteina hälytyskansioon. Viranomaisille voidaan antaa lukuoikeus resursseihin.

Hälytysryhmän johtaja ei näe tehtävälle ilmoittautuneita, kuittausviestiin pitää laittaa myös oma ryhmänjohtaja vastaanottajaksi. Ryhmän pitää keskenään sopia mm. kyydeistä ja yhteisistä varusteista (esim. puhelimen pikaviestisovelluksilla). Yksittäinen käyttäjä ei voi liittää itseään hälytysryhmään vaan ryhmän ylläpitäjä tekee liitoksen saatuaan rekisteröitymistiedon käyttäjältä.

Haku-toimintoon on tullut suodatuksia, lisää tulossa. Käyttäjän roolista ja käyttöoikeuksista riippuen raportoinnin näkymät vaihtelevat paljon.

Tavoitteena on, että mahdollisimman suuri määrä Vapepa-toimjoita on rekisteröitynyt vuoden loppuun mennessä. Koulutuksista ja infoista tiedotetaan alueittain sitä mukaa kun ne varmistuvat.

Lisätietoa: https://vapepa.fi/2016/10/11/ohto-halytyskayttoon-vuodenvaihteessa/

2016-11-27%2011.16.27.jpg


Viimeisenä osuutena ennen kotiinlähtöä oli yhteinen lounas, jonka lomassa vielä summattiin viikonlopun aikana kuultuja asioita. Ensi syksynä kokoonnumme valtakunnalliseen foorumiin. Kiitoksia järjestäjille ja kaikille mukana olleille.

Lisää kuvia täällä.