Rami (OH2BCI) kutsui aluevastaavat koolle Turva -harjoituksen jatkosuunnittelupalaveriin Riihimäen varuskuntaan, myös Hannu (OH5FP) lähti mukaan. Lauri (OH5SC) tuli Lappeenrannasta. Matka taittui joutuisaan ja tulokahvit sämpylöineenkin on jo nautittu.

Rami (OH2BCI) avasi kokouksen ohjelman mukaisesti klo 13:30, Marko (OH2LRD) toimii kirjurina ja Juhani (OH2MD) toimii kuvaajana. Rami kävi ohjelman läpi, joka hyväksyttiin sellaisenaan.

Ficora on hyväksynyt 5.300 kHz kriisiviestintätaajuuden digi-modelle. Ficoran toive on, että kerhot anovat 5 MHz lupia vasta kesän jälkeen. Testaaminen siirtyy jonnekin syksyyn näin ollen... SRAL on yhteydessä Ficoraan aikataulun nopeuttamisesta.

Aiemmat harjoitukset 2003 ja 2008 on järjestetty erillisinä erillisen johdon toteuttamana, SRAL:lla vain pienehkö osuus järjestelyvastuussa. SM:n toive on, että Turva-toiminta liitettäisiin pysyväksi osaksi SRAL:n toimintaa. SRAL:n hallitus kirjasi asian 2009 toimintasuunnitelmaan, joka hyväksyttiin SRAL:n syyskokouksessa Seinäjoella viime marraskuussa.

Ficoralla oli 30.3 palaveri, jossa pohdittiin kriisiviestinnän kapasiteettiongelmia. Eri viranomaisten toiminta on pitkälti siirtynyt mobiiliyhteyksille (myös videokuvan siirto), jolloin katkokset eri verkoissa rajoittavat tehokasta viranomaistoimintaa. Kaikissa toiminnoissa ei voida käyttää Virve-kalustoa puuttuvien ominaisuuksien vuoksi. Viestien salaaminen mm. potilasturvan takia aiheutti myös keskustelua, koska ra-liikenne ei saa olla salattua. Lopputulemaksi jäi, että radioamatöörejä tultaisiin käyttämään isoissa kriisitilanteissa, kun ”mikään muu ei enää toimi”.

Tämän päivän kokouksen tavoitteita:

 • organisaation, kaluston ja hälytysringin kartoittaminen

 • säännölliset harjoitukset pääharjoitusta kevyemmällä tavalla (sähköverkko)

 • liikennöinnin harjoituksia ja koulutuksia

 • runkoyhteydet digi-modella

 • yhteydet viranomaisiin

 • myös sähkötys- ja puheliikennettä joka tasolla, jotta mielenkiinto säilyy

 

OH2DIGI -aseman kokemuksia

Matti (OH2PO) kertoo OH2DIGI -aseman kokemuksista. Yksi paikallaolija ilmoitti olleensa yhteydessä OH2DIGI-asemaan.

Asema (FT-857 @ 50W) toimii 3.604 kHz ja 1.840 kHz taajuuksilla viranomaisten määräämänä. Taajuudet ja protokolla (RFSM) on aiheuttanut runsaasti keskustelua. Aseman tarkoitus on tarjota mahdollisuus RFSM -digimoden testaamiseen 24/7 -periaatteella. Antennit (3kpl) on eri mittaisia LK99 -mallisia, 50, 100 ja 300 metriä. Vaihto tehdään kelivaihteluiden ja tarpeen mukaan.

Noin 15 asemaa on ollut yhteydessä OH2DIGI -asemaan 80:llä, yksi myös Saksasta. 160:llä asemia on ollut vähemmän. Asema on UPS-varmennettu, toimii OH2PO:n kotona. Mystinen sulkeutumisvikakin löytyi, kun kissa keksi hyppiä näppäimistön kautta ikkunalaudalle ja satunnaisesti onnistui sulkemaan ohjelman...

Ongelmiakin on:

 • digi-modet USB-modella (normaalisti LSB alemmilla bandilla...)

 • ei muisteta katkaista yhteyttä

 • majakan ylläpito, turhan tiuhalla syklillä lähetetään

Asemalla käytettävä ohjelmisto tuottaa täydellisen lokin kaikesta liikenteestä ja yhteydessä olleista asemista. SRAL:lle on luovutettu loki testiaseman alkuvuoden liikenteestä (yksi DVD). Tauon aikana pääsimme tutustumaan harjoituksessa käytettyyn johtoaseman radiokalustoon.

 

Tiivistelmä Turva 2008 -harjoituksen palautteesta

Timo (OH3FN) oli harjoituksen jälkeen koonnut kaikilta alueilta saadut palautteet harjoituksesta ja toimittanut tiedot edelleen SRAL:lle ja viranomaisille. Turva 2008 -harjoituksen raportti ei ole julkinen, vaan sen käyttöön tarvitaan lupa SM:ltä. Luvan hakeminen SRAL:n kautta. Koko raportti on 30 sivua, ei käsitellä kokonaan.

Harjoituksen tavoitteet:

 • radioamatöörien valmiuksien kohottaminen kriisitilanteissa viestikäyttöön

 • irti sähkö- ja televerkoista

 • organisoituminen pelastusaluejaon ja 2009 kuntajaon mukaisesti

 • ruuhka-alueilla digimode käyttöön

 • pysyvä digitaalinen ra-verkko valtakunnan johtoaseman ja pelastusalueiden väliseen liikenteeseen, oikeasti nopeasti käyttöönotettavissa

 • henkilöstön kouluttautuminen

Harjoitukseen muodostettiin hierarkinen radioverkko, 4 asematasoa, 414 asemaa. 350 kunta-asemaa. Kaikkiaan 1 johtoasema, 23 aluejohtoasemaa, 40 solujohtoasemaa ja 350 kunta-asemaa (sis. erikoisasemat, kuten sähköyhtiöt jne). Jokainen alue sai vapaasti muodostaa oman radioverkkonsa kaluston ja henkilöresurssien mukaan, vain yhteydet ylöspäin oli määrätty.

Välikeskustelu: viranomaisilta hieman vihreää valoa johtokeskusten antennikalustamiseen, jos esim. kerhot hoitaisivat toteutuksen. Eri alueiden edustajat kertoivat omista kokemuksistaan HF:llä ja VHF:llä. Kokouksessa muodostettava työryhmä ottanee antenniasian työlistalleen.

Sanomia kaikkiaan 826 kpl, 194 kpl/h. Arvioitu sanomamäärä 1118 kpl, 280 kpl/h.

Negatiivista:

 • valtava paperisota

 • ”pakotettiin mukaan”

 • digi-asemien erilaiset hankaluudet

 • resurssipulaa henkilöistä, etenkin solujohtoasemilla

Positiivista:

 • viranomaisyhteistyö

 • kerhoaktiviteettia

 • mielekästä tekemistä

 • löydettiin ongelmakohtia

Kehitettävää:

 • pienemmät harjoitukset, esim. pelastusalueen sisällä

 • useammin harjoiteltava

 

Jari (OH3UW) kertoi osallistujan näkökulman harjoitukseen

Kanta-Hämeessä oli solujohtoasemat Hämenlinnan, Forssan ja Riihimäen kerhoilla. Tavoitteena oli koko verkon digitalisoiminen, jossa myös onnistuttiin (pl. Forssa). Hätäkeskuksessa Hämeenlinnassa oli oma asema. Kunta-asemat oli pääosin ajoneuvoasemia. Media oli hyvinkin kiinnostunut harjoituksesta, toisin kuin viranomaiset ja kaupungin väki. Yhteydet olivat VHF:llä, varalla oli HF-taajuuksia.

Digi-yhteyksien lisäksi varalla oli puheyhteydet omilla taajuuksillaan. Yllättäviä sähköongelmia ilmeni, kun käytettiin eri merkkisiä aggregaatteja ja inverttereitä, joissa esim. taajuudenvaihtelu saattoi katkaista UPS:n toiminnan. Forssan solussa käytettiin puheyhteyksiä vieläkin selviytymättömien ongelmien takia (todennäköisesti PC:n vaihtuminen aiheutti toimimattomuuden) , muualla ja ylätasolla ainoastaan digimodea.

Digimodea käytettiin kokeilun, virheettömän tiedonsiirron ja hyvien tulosteiden takia. Tämä edellyttää testattuja ja yhteensopivia laitteita sekä tietokoneen käytön hallintaa. Ongelmia tuli, kun mm. mikrofoni oli kiinni radiossa (audio meni lähetykseen), jotkin äänikortit eivät toimineet ja käytettiin liian isoja tehoja.

Parannettavaa:

 • liikenteessä oli ongelmia kurin kanssa, vain yhdestä suunnasta pollataan eli johtoasemalta

 • ala-asemia ei kannata olla viittä enempää yhdessä solussa

 • sanomien generointi pitää tehdä muiden toimesta

 • sanomalomakkeissa pitäisi olla asematunnukset nykyisten tietojen sijaan. Toisaalta, oikeassa tilanteessa asematunnuksia ei tiedetä etukäteen...

 • asematunnuksia ei saa muuttaa toiminnan aikana

Ongelmia:

 • lähetettiin toisten päälle ja katkottiin tällä yhteyksiä

 • yhteysyritysten määrä joillakin asemilla tolkuton, yleensä pari yritystä pitäisi riittää

 • valtakunnan johtoaseman ruuhkan takia sanomia kasautui alueen johtokeskukseen

Kehitystä ohjelmaan:

 • tiedostojen pakkaaminen

 • automaattinen lokinpito

 • lähtevien ja saapuvien sanomien merkkaaminen, onko siirto onnistunut

 • gateway -toiminnon kehittäminen miehittämättömille asemille

 

SRAL-MPK -yhteistyö

Jyri (OH7JP) kertoi omia ideoitaan SRAL:n ja MPK:n yhteistyöstä. SRAL on hiljattain liittynyt MPK:n jäseneksi ja nyt kartoitetaan yhteistoiminnan muotoja.

Kriisiviestinnässä ei ideoida ja kehitellä, vaan toimitaan suunnitelmallisesti. Kriisiviestintä on kurinalaista toimintaa. Tämä vaatii mm. kouluttaunutta henkilöstöä ja testattua ja toimivaa kalustoa. Rutiinit saavutetaan toistuvalla harjoittelulla ja testaamisella. Vain perille mennyt viesti on merkitsevä.

Järjestöjen synergia löytynee SRAL:n puolelta siviilikalustosta ja uusista tekniikoista, MPK:n puolelta kalustosta, koulutuksista ja organisaatioista. Valmiiksi yhteistä on vapaaehtoisuus, motivaatio, viestitys ja tekniikan hallinta.

Ehdotus:

 • jatkuvaa ja organisoitua harjoittelua MPK:n kursseilla

 • kaluston varaamista ja laittamista viestityskuntoon ja valmiustilassa pitämistä

 • 2-3 vuoden välein valtakunnallisia harjoituksia

 • yhteinen johtoryhmä suunnittelemaan jatkuvuutta ja sitoutumista

 

Loppukeskustelu:

Käytiin läpi päivän antia ja tiedusteltiin halukkaita turvallisuusliikenteen toimikuntaan mieluusti tuoreilla voimilla. Mukaan ovat tulossa ainakin Jyri (OH7JP), Jari (OH3UW), Timo (OH3FN), Anders (OH1MTD) ja Juha (OH9FKL). Kymenlaakson edustajaksi alkaa Jari Myntti (OH5ZN), varalla Markku Koponen (OH8VQ). Mie olen tausta-apuna aiempien harjoitusten kokemuksia jakamassa.

 

73's de OH5KRQ, Esa

1238839670_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Aloituksen odottelua, Rami (OH2BCI) pöydän takana.

1238843353_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Matti (OH2PO) kertoo OH2DIGI -aseman käyttökokemuksista.

1238843372_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Turva 2008 -harjoituksen HQ-aseman radiokalustoa.

1238844894_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Timo (OH3FN) kävi läpi harjoituksen yhteenvetoa.

1238847584_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Jari (OH3UW) esitteli Kanta-Hämeen pelastusalueen kokemuksia harjoituksesta.

1238848544_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Jyri (OH7JP) esitteli SRAL:n ja MPK:n yhteistyöideoita.