tiistai, 28. marraskuu 2017

Vapepa-foorumi Mustasaaressa 25.-26.11.2017

Foorumi järjestettiin tällä kertaa Vaasan kupeessa (tai oikeastaan sen ympärillä) sijaitsevassa Mustasaaressa. Työpajat ja kokoukset pidettiin hotelli Valloniassa ja seminaari läheisessä aikuiskoulutuskeskuksessa. Perjantai oli varattu valmiuspäälliköiden työkokoukseen ja pitkämatkalaisten saapumiseen ja majoittumiseen. Alla muistiinpanoja viikonlopusta. On sanottava, että vaikka saisi kaikki Powerpoint-esitykset katsottavaksi ja luennoitsijoiden jutut luettavaksi niin se ei korvaisi paikan päällä oloa. Tänä vuonna omasta mielestä foorumin sisältö oli erittäin hyvin onnistunut. Siitä kiitos niin järjestäjille, luennoitsijoille kuin kaikille osallistujillekin.

_IMG-20171124-WA0002.jpg
Iloiset foorumimatkaajat: Jouko Mononen, Ulla-Maija Tukiainen, Esa Harjula ja Juha Siira. (kuva: konduktööri)

Lauantai 25.11.2017

Aamupäivällä oli ohjelmassa maakuntien puheenjohtajien kokous sekä työpajoja (OHTO tutuksi, Vapaaehtoiset öljyntorjunnassa ja Vapepa, Kehittämistyöryhmien havainnot) ja opastettu tutustumiskierros Vaasaan bussilla. Maakuntien puheenjohtajien kokouksessa saatiin kuulumiset eri maakunnista ja valittiin maakuntien puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri. Puheenjohtaja edustaa maakuntia keskustoimikunnassa. Vuodelle 2018 puheenjohtajaksi valittiin Juhani Kautonen Etelä-Savosta, varapuheenjohtajaksi Anja Tunturi satakunnasta ja sihteeriksi Juha Vimpari Keski-Suomesta. Lasse Ratavalle kiitokset puheenjohtajana toimimisesta, hyvin tuli maakuntiin tietoa ja postia mm. keskustoimikunnan ja työvaliokunnan kokouksista.

Kokouksen jälkeen kävin kuuntelemassa henkisen tuen, etsinnän ja koulutuksen kehittämistyöryhmien vetäjien tilannepäivitykset. Tässä joitakin poimintoja työpajan sisällöstä omina tulkintoinani, läheskään kaikesta en saanut koppia.

2017-11-25%2009.01.54.jpg
Vapepa-koordinaattori Arsi Veikkolainen avasi foorumin.

Henkinen tuki, Sinikka Kaakkuriniemi (Suomen Mielenterveysseura)

Vapepan henkisen tuen perustehtävänä on turvallisuuden tunteen luominen, rauhallinen läsnäolo, kuuntelu ja autettavan tukeminen. Henkinen tuki on osa ensihuoltotoimintaa, jonka sisältö ei helposti avaudu Vapepan ulkopuolella. Kehitysryhmän toimenpide-ehdotus tiivistettynä on: Vapepan ensihuollon termi tulee määritellä uudestaan tai pohtia sen suhdetta psykososiaalisen tuen kokonaisuuteen.

Henkisen tuen vapepalaiset ovat koulutetuja maallikkoja, jotka eivät korvaa ammatillisia auttajia. He toimivat pääsääntöisesti virka-ajan ulkopuolella kertaluonteisissa tai lyhytaikaisissa avustustehtävissä. Vapaaehtoisia ei tule laittaa tilanteisiin, joissa on väkivällan uhka. Tehtävissä toimitaan pareittain ja hälytysryhmän johtaja päättää lähtijät.

Vapaaehtoisella on oikeus kieltäytyä tehtävästä oma jaksaminen huomioiden. Tilanteen vaatiessa tehtävän voi keskeyttää, tai myös Vapepa-johtaja voi keskeyttää tai siirtää toiseen tehtävään. Suruviestien vieminen kuuluu viranomaisille, mutta vapaaehtoiset voivat osallistua jälkihoitoon. Liikkumisessa ei pääsääntöisesti suositella oma auton käyttöä, tilanteen vaatiessa ok.

Vapepa-tehtävissä toimijoita tulee motivoida osallistumaan purkutilanteisiin, purku on syytä järjestää kaikkien tehtävien yhteydessä. Vapepa-johtajan vastuulla on ilmoittaa omaisten ja/tai toimijoiden tarpeesta tähän. Yhteistyötä voidaan tehdä esim. kuntien kriisiryhmien, Mielenterveysseuran kriisiverkoston ja seurakuntien kanssa.

Henkisen tuen kehittämistyöryhmän toimenpide-ehdotuksia:
- kysely/raportti henkisen tuen vaikutuksista avunsaajien toipumisessa, yksi/maakunta/vuosi
- palautejärjestelmän kehittäminen Vapepa-toimintaan
- Vapepa-koulutuksiin lisää henkisen tuen sisältöä
- henkisen tuen tehtävien erottelu ja selkeämpi raportoinrti OHTO:ssa
- koulutukset toimijoille:
+ minimi: peruskurssi 4 h ja henkisen tuen peruskurssi 12 h
+ suositus ed. lisäksi: henkisen tuen jatkokurssi 12 h, purku 4 h, Mielenterveysseuran ensiapu 1, harjoituksia, lisäkoulutuksia...
- Vapepan verkkosivuille ja kuvitukseen enemmän tietoa henkisen tuen toiminnasta
- henkisen tuen toiminnan nostoa Vapepa-foorumissa

Etsintä, Juhani Salonsaari (taustajärjestö: SPR)

Etsinnän kehittämistyöryhmän ehdottamia kehityskohteita ovat mm. koulutusmateriaalin päivitys ja yhtenäistäminen, johtajakoulutus sekä toimijoiden aktivointi "hiljaisina" aikoina.

Etsintäkurssin muuttuessa 8 h mittaiseksi tarvitaan itseopiskeluosio verkkoon. Koulutusmateriaaliin pitää lisätä mm. MSO/partioetsinnän kasvu ja OHTO. Ennakkovaatimuksena Vapepan peruskurssin käynti, maastokelpoisuus ja pitää osata toimia johdettuna. Tarvetta on myös osaamisen todentamiselle ja korvaavien koulutusten huomioimiselle. Maastojohtajille ja rivietsijöille tarvitaan etsinnästä pikaohjekortti, ja kaikille OHTOn hälytysviestiin vastaamisesta. Purusta ja viestityksestä pikaohjekortti on jo olemassa.

Johtajakoulutuksissa huomioidaan paremmin palaute- ja purkutilaisuudet. MSO on poliisilla tulossa laajemmin käyttöön, Vapepassa löytyy hyödynnettävää osaamista tähän. Joukkueenjohtajien koulutuksissa isompi panostus etsinnän huomioimiseen ja spontaanien vapaaehtoisten mahdolliseen käyttöön.

Hiljaisina aikoina kannustetaan pitämään lisää harjoituksia ja koulutuksia, aiheina esim. pimeäetsintä, hypotermia, yhteistyö eri toimijoiden kanssa (koirat, meri/järvipelastajat, ilma-alukset (helikopteri, lentokone, miehittämätön ilma-alus, moottorivarjoliitäjä) sekä taajama- ja laitosetsinnät.

Päivitetään ja yhtenäistetään koulutusmateriaalit ja etsintämenetelmät, tuodaan hyvät alueilta saadut kokemukset kaikkien tietoon. Huomioidaan ulkopuoliset auttajat, luodaan toimintamalli ja ohjeistus sekä tarvittavat pikakoulutukset. Viranomainen päättää ulkopuolisten auttajien käyttämisestä, vähintään pyritään ohjaamaan heidät Vapepa-koulutuksiin.

Koulutus, Juha Niemi (MPK)

Koulutuksen kehittämistyöryhmän tavoite kiteytyy lauseeseen: "Katse tulevaisuuteen, osaamispohjainen koulutusjärjestelmä". Työryhmän painopisteenä on koulutusjärjestelmän edelleenkehittäminen, johon kuuluu myös aiemman muun koulutuksen hyödyntäminen ja huomioiminen.

Koulutuksista tehtiin vapepan jäsenjärjestöille kysely, josta selvisi että koulutusten kirjo on erittäin laaja mutta osaamistavoitteet ja sisällöt on kirjattu eri lailla. Tästä johtuen yhteismitallinen arviointi on hyvin haasteellista ja niiden kuvaaminen tässä selvityksessä on mahdotonta (resurssit ja aika).

Vapepan koulutusjärjestelmä on kuvattu vuonna 2012, mutta se ei ole kokonaan käytössä. Verkko-oppimisen käyttö on vielä vähäistä. Osa jäsenjärjestöjen koulutuksista tukee suoraan Vapepan osaamistavoitteita. Keskustoimikunnalle annettiin kahdeksan kohdan lista toimenpide-ehdotuksista, kuva alla.

2017-11-25%2011.35.04.jpg
Koulutuksen kehittämistyöryhmän jatkotoimenpide-ehdotukset.

Lounaan aikana käytiin keskusteltiin työpajojen annista ja pääosin tyytyväistä hyrinää tuntui kuuluvan. Iltapäivän ohjelmassa oli päätapahtuma, eli foorumin seminaari luennoineen ja huomionosoitustusten jakamisineen.

Avauksen ja tervetulotoivotuksen esitti koordinaattori Arsi Veikkolainen, jonka jälkeen valmiuspäällikkö Rolf Sund esitteli Vaasaa ja Pohjanmaata sanoin ja kuvin. Lokakuussa valmistunutta sisäisen turvallisuuden strategiaa ja sen kontaktipintoja Vapepaan esitteli Sisäministeriön erityisasiantuntija Jouni Pousi. Vapepan toiminta oli hänelle monestakin yhteydestä tuttua, joten hän osasi hyvin poimia niitä kohtia jotka osuvat meidän "tontille".

Valmistunut strategia on vapaasti ladattavissa osoitteessa http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80782/sisaisen-turvallisuuden-strategia-verkkoversio.pdf?sequence=1

2017-11-25%2013.22.04-1.jpg
Sisäisen turvallisuuden strategia ja Jouni Pousi.

Seuraavana vuorossa oli huomionosoitusten jakaminen ja niitä olikin runsaasti, mahdollisesti Suomen juhlavuosi oli osin innoitanut tähän. Valtakunnalliseksi pelastajaksi valittiin kuopiolainen Risto Rissanen, tarkemmin valinnasta täällä. Kymenlaaksolaisista huomionosoituksen kävi noutamassa Jorma "Pihvi" Lindström (kultainen ansiomitali), Timo Koivula (hopeinen ansiomitali) ja Esa Harjula (hopeinen ansiomitali).

2017-11-25%2014.47.50-1.jpg
Vuoden vapaaehtoinen pelastaja Risto Rissanen.

2017-11-25%2014.45.16.jpg
Ansioristien saajat rivissä, vasemmalta: Göran Back, Taisto Ketolainen, Jouko Lehtisalo, Kalle Löövi, Jussi Nokelainen, Roger Storås, Keijo Veijanen.

Kahvitauon jälkeen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston pelastustoimen ja varautumisen vastuualueen johtaja Tarja Wiikinkoski kävi läpi kokonaisturvallisuutta ja järjestöyhteistyön haastetta Vapepalle. Valtion eri yksiköiden organisaatiomuutosten myötä voi olla haasteellista tavoittaa oikeat yhteyshenkilöt, joiden kautta saadaan lisättyä Vapepan tunnettuutta eri viranomaisten keskuudessa. Lisätietoa kokonaisturvallisuudesta täällä.

2017-11-25%2015.33.14.jpg
Kokonaisturvallisuus ja Tarja Wiikinkoski.

2017-11-25%2015.55.19-1.jpg
Pohdittavaa.

Seminaarin päätteeksi Arsi kävi läpi vielä vuoden 2017 toimintaa sanoin ja kuvin sekä valotti myös ensi vuoden tapahtumia ja uudistuksia. Vajaan kahdenkymmenen minuutin videoon oli hienosti koottu valokuvia ja videota harjoituksista (mm. ILMI 2017) ja koulutuksista liki kaikista Vapepan toimialoista. Tämän jälkeen hän ilmoitti, että vuodenvaihteen jälkeen Vapepan puheenjohtajana aloittaa Minna Karhunen. Lisätietoa julkistuksesta täällä. Arsi kävi lyhyesti läpi myös uusiutuvaa johtosääntöä (mm. keskustoimikunnan rakenteen muuttuminen) ja ensi vuoden tapahtumia (kuvat alla). Erittäin hieno asia oli Vapepan samalla viikolla saama Finnish Security Awards –turvallisuuspalkinto kategoriassa Turvallisuusalan vapaaehtoinen. Palkinnon myöntämisestä tarkemmin täällä.

2017-11-25%2016.35.29-1.jpg
Uusi puheenjohtaja Minna Karhunen aloittaa vuoden alussa.

2017-11-25%2016.36.32-1.jpg
 

2017-11-25%2016.38.10-1.jpg
 

2017-11-25%2016.39.45-1.jpg
 

2017-11-25%2016.44.36-1.jpg

2017-11-25%2016.49.29-1.jpg

2017-11-25%2017.18.11.jpg
Finnish Security Awards -palkinto oli näytillä seminaarissa.

Virallista yhteistä ohjelmaa lauantaille oli vielä illallinen ja illanvietto hotellin ravintolassa. Ruokailijoita viihdytti paikallinen duo musiikilla, ja esiintyjät saivat ansaittuja aplodeja sekä kiitokset esityksen päätteeksi. Ilta jatkui vielä ravintolan sulkeutumisen jälkeenkin, kuulemma siellä täällä oli "porinaporukoita" koolla kertaamassa päivän aiheita ja kuluneen vuoden tapahtumia.

Sunnuntai 26.11.2017

Sunnuntaille oli vielä yksi työpaja valittavissa, vaihtoehtoina oli vapaaehtoiset öljyntorjunnassa, eväitä onnistuneeseen puheviestintään ja auttajakurssi. Itse osallistuin Petra Alijärven vetämälle luennolle puheviestinnästä ja siinä onnistumisesta. Positiivisesti kateellisena seurasin ammattilaisen esiintymistä. Hieman syvemmällekin puheviestinnän teoriaan meneviin asioihin saimme esimerkkejä mm. äänenkäytöllä, eleillä, ilmeillä jne. Myös kuulijat olivat aktiivisia, vajaassa kahdessa tunnissa saimme aikaan vuorovaikutteisen infopaketin aiheesta.

2017-11-26%2009.16.37.jpg
Petra Alijärvi ja avaimet onnistuneeseen puheviestintään.

Aamun työpajan jälkeen oli jäljellä enää lounas, huoneiden luovutus ja kotimatka. Kiitokset kaikille hienosta viikonlopusta, lyhyen foorumihistoriani aikana tämä oli mielestäni sisällöltään paras. Porukkahan on huippua joka kerta :-).

Esa Harjula
Kymenlaakson maakuntatoimikunta

lauantai, 12. elokuu 2017

Vapepa esillä Jokelan paloasemalla Kouvolassa 12.8.2017

Osana Elovalkeat -kesätapahtumasarjaa Jokelan paloasemalla Kouvolan Valkealassa pidettin avoimet ovet tänään.Tapahtuman järjesti Jokelan VPK. Esillä oli mm. paloautoja, ambulansseja, hinausautoja sekä museoitua palo- ja pelastuskalustoa. Vapepalla oli oma esittelypiste autohallissa. Paikalla oli myös kahvio, josta sai mm. maukkaita vohveleita.

Tapahtuman aikana järjestettiin kaksi toimintanäytöstä, joilla demonstroitiin mitä tapahtuu kun lastenistuin asennetaan väärin päin etumatkustajan penkille. Kova pamaus ja karu jälki. Toivottavasti esityksen nähneille jäi pysyvästi mieleen mitä väärästä asennuksesta voi seurata. Myös ratin tyrvatyyny räjäytettiin kuljettajanuken naamalle. Tässä yhteydessä muistutettiin turvavyön käytön tärkeydestä, jotta kuljettajan turvatyyny toimii oikein.

Kävijämäärä oli aiempia vuosia hieman pienempi, varmaan osasyynä erittäin kaunis sää joka houkutteli muiden kesäaktiviteettien pariin. Vapepa-osastolla kävijöille kerrottiin toiminnasta niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti ja jaettiin esitteitä sekä yhteystietoja. Aika näyttää, tuleeko kävijöistä jonakin päivänä uusia Vapepa-toimijoita alueellemme.

Kiitokset Annelle ja Harrille osaston järjestelyistä, Puhakan Matille pullakahveista ja Jokelan VPK:lle tilaisuuden järjestämisestä.

Esa Harjula
Kouvolan paikallistoimikunta

2017-08-12%2009.23.07.jpg

Melkein kaikki autot jo esillä.

2017-08-12%2009.36.46.jpg

Matti Puhakka ja Harri Huomo valmiina vastaanottamaan kävijöitä.

2017-08-12%2011.03.54.jpg

Myös Puolustusvoimien sammutuskalustoa oli näytillä.

2017-08-12%2009.51.28.jpg

Hieman iäkkäämpää autokalustoa.

2017-08-12%2010.05.37.jpg

Carean ensihoitoyksikkö lelut esillä.

2017-08-12%2010.05.51.jpg

Kouvolasta oli nosturiauto näytillä.

2017-08-12%2010.08.05.jpg

Tuomo Hintikka esitteli noin 900:n palo- ja pelastusalan hihamerkkikokoelmaansa Elo-Matille ja Elo-Maijalle.

2017-08-12%2010.35.40.jpg

Elo-Matti (Anton Kujala), Elo-Maija (Anja Rämö) ja paikallistoimikunnan puheenjohtaja Anne Vainio.

2017-08-12%2011.00.14.jpg

Etumatkustajan turvatyynyn toiminnan demonstrointi.

2017-08-12%2011.01.08-2.jpg

Kuljettajan turvatyynyn toiminnan demonstrointi.

maanantai, 10. heinäkuu 2017

CQES 2017 - Viron 54. kesäleiri

Viron radioamatööriliiton leiri pidettiin viime viikonloppuna Riianlahden rannalla Tõllin kylässä Merelaiu-leirintäalueella Pärnusta noin 50 km luoteeseen. Lauantain ja sunnuntain välisen yön pientä sadetta lukuunottamatta sää suosi, eli sangen  lämmintä oli ja aurinko paistoi. Erityisen lämmintä oli taas saunassa.

Kouvolasta seurueessa olivat lisäkseni Aki (OH5MWZ), Hannu (OH5FP) ja Jouko (OH5RM). Toisaalta mukana olivat Wille (OH5LEP), Petri (OH2HGL), Arto (OH2JI), Jouni (OH2JIU) sekä Jussi (OH2EUG). Liikehdintää lahden yli suoritettiin menomatkan muodossa keskiviikkona ja torstaina. Wille hoiti perinteiseen tapaan paitatilaukset, myös viimevuoden uudispaitoja oli muutama. Erikseen pyytämättä tuli myös erä saksankielisillä teksteillä varustettuja koira-aiheisia lady fit -kokoisina. Saattoi Saksan täti hämmästellä saamiaan mustia miesten paitoja...

Tallinnassa saimme hämmästellä valtaisaa poliisien määrää, se ei varmaan niinkään johtunut Ölle Summerista vaan enemmänkin paikalla olleista EU-päättäjistä. Torstain maali oli Pärnussa, jossa suht edullisesta Konse Campingistä oli useampikin huone varattu. Illalla käytiin porukalla syömässä. Ennen nukkumaanmenoa iltaa vietettiin vielä hetki majapaikan terassilla viikonloppua suunnitellen ja aiempia leirireissuja muistellen.

2017-07-06%2011.58.26.jpg

Sinne jäi Helsinki.

2017-07-06%2016.51.56.jpg

Lähes oikeat leiripaidat.

2017-07-06%2017.21.07.jpg

Karhu vartioi Konsea.

2017-07-07%2009.54.41.jpg

Seikkailijat.

2017-07-06%2019.43.49-1.jpg

Tämmönen Mini Pärnussa.

Perjantai 7.7.2017

Heräämistä omaan tahtiin, varmaa oli vain se että neljän autoa starttaa kohti leiripaikkaa kahdeltatoista. Tai puoli seitsemältä. Tai jotain siltä väliltä. Aamiainen oli hyvää perustasoa, puuro oli erityisen maukasta.

Rauhallisesti ajeltiin Pärnun laitamilla tehtyjen eväshankintojen jälkeen kolmessa erässä pitkin virolaisia maalaisteitä kohti Töllin kylää ja leirintäaluetta. Autojen väliset radioyhteydet toimivat vaihtelevasti. Syitäkin oli monia.

Leiripaikka löytyi kolmen navigaattorin opastamana vaivatta, viimeiset mutkat ajettiin CQES-opasteiden avittamana. Leirimaksut (vieraat 20 eur, jäsenet 15 eur) suoritettiin ja vastikkeeksi saatiin rannenauha, viiri ja soppakuponki. Perusleirin paikka löytyi mökkialueelta, ollen osa porukasta sisämajoituksessa. Seurustelutelttue rakentui yhdestä 3x3m ja yhdestä 3x5m pop-up telttakatoksesta. Katosten alle mahtui myös kaksi nukkumatelttaa, joista viimevuoteen eroavasti mahtui melko uusi tuliterä kenttäpunkka. Naapurimökkiä asustivat SImo (OH6HRX) ja Janne (OH6LSL).

Kun oma perusleiri oli valmis, ehdimme tutustumaan alueeseen ja tuttuihin kasvoihin aiemmilta vuosilta. Saunakin löytyi ja sinne suunnistimme hyvissä ajoin ja useaan kertaan. Vettä oli hanan lisäksi saunan edustalla olevassa ponnissa ja sadan metrin päässä olevassa meerssä, molemmat taisi kaikilta jäädä kokematta.

Ilta meni vanhojen ja uusien tuttujen kanssa turinoidessa, nukkumista suoritettiin useissa vuoroissa ja erissä. Uutena härvelinä oli Petrin (OH2HGL) drone-kopteri, joka tallensi sangen laadukasta 4K-kuvaa. Niin juu, ja Kouvolan poikain uudet retiisit (Retevis RT3-radiot) saivat Jounin avustuksella ohjelmoinnit sisäänsä. Samoin Akin (OH5MWZ) OpenSpot tuli ohjelmoiduksi, joten mm. Suomen leirille saatiin yhteys muodostettua useastikin.

2017-07-07%2013.08.23.jpg

Leirimökki sisältä.

2017-07-07%2013.08.59.jpg

Ja ulkoa.

2017-07-07%2014.05.06.jpg

Tere tulemast.

2017-07-07%2014.07.15.jpg

Leirin radioaseman valmistelua.

2017-07-07%2021.20.29.jpg

Komia ilta.

2017-07-07%2015.12.41.jpg

Ohjelmimo valmistumassa.

2017-07-07%2020.57.50.jpg

Petri lennättää dronea.

2017-07-07%2023.46.18.jpg

Iltahumua.

Lauantai 8.7.2017

Herätys tuli sopivasti, tuli kunnolla nukuttua. Aamupäivän aikana leirivieraita tuli koko ajan lisää, OH-kutsun omaavia oli kaikkiaan pariisenkymmentä, leiriläisiä yhteensä vähän yli 200.

Avajaiset pidettiin yhdentoista aikaan, ERAÜ:n puheenjohtaja Jüri (ES5JR) toivotti leirivieraat tervetulleeksi. Virolaisten amatöörien lisäksi leiriläisiä oli ainakin Suomesta, Latviasta ja Saksasta. Avajaisten jälkeen oli vuorossa perinteinen palkintojen jakaminen ja pyttyjä oli taas runsaasti tarjolla. Luovutimme Willen kanssa leiri-isännän paidanleirin puuhamies (majoitukset, saunat, yleisjärjestelyt jne) Argolle (ES6QC). Paita meni välittömästi käyttöön.

Perinteinen leirisoppa keräsikin jonoa jakopaikalle. Makua ja runsautta arvioitiin, maittoi kyllä mutta ei top3:n mennyt. Erilaisia pelejä ja leikkimielisiä kilpailuja käytiin leirillä, viimevuotinen köydenvetovoitto uusiutui tuloksella 2-1. Viimeinen veto meni näytöstyyliin suomalaisille. Perusleirissämme oli tämän jälkeen tuplatäytekakkukahvit kuohuviinillä. Jonkin sortin perinne näyttää muodostuneen siitä, että Petri tarjoaa kakkua. Tällä kertaa asuntovaunun kunniaksi. Kakku oli maittavaa, josta myös kiitokset mainittiin. Toinen kakku ja kuohari tuli köydenvedosta, josta joukkueelle (Tanja;OH4TK, Jude;OH2EUG, Simo;OH6HRX, Janne;OH6LSL ja Jouni;OH2JIU) kiitokset. Ilta kului saunoen ja jutustellen kunnes pirteimmätkin leiriläiset vaipuivat lepäämään.

2017-07-08%2013.04.55.jpg

Kirpputorin löytö.

2017-07-08%2018.00.49.jpg

Suomen joukkue hyvässä vedossa.

2017-07-08%2020.23.13.jpg

Manageri ja 60% joukkueesta.

2017-07-08%2018.25.39.jpg

Hannu osti komian HF-raadion.

Sunnuntai 9.7.2017

Kaikki kiva loppuu aikanaan, myös tämäkin leiri. Herätys tarjoiltiin pienen tihkusateen muodossa. Poudan pääosin vallitessa saimme kuitenkin pakata kamppeet autoihin. Perinteisesti oma leiriytymiskohta jätettiin vähintään yhtä siistiksi kuin tullessa. Aamupalaa nautittiin purkamisen yhteydessä.

Purku kävi sen verran ripeästi että ensimmäiset olisivat valmiita poistumaan jo kymmenen aikoihin, mutta odotimme päättäjäisiä klo 11 saakka. Arvo (ES2MC) ja Jüri (ES5JR) tavattiin ja kiiteltiin taas kerran hienosta leiristä. Ensi kesänä tapaamme Hiidenmaalla, tällä tietoa kesä-heinäkuun vaihteessa.

Paluumatka meni sen verran lännessä, että perinteisellä lounaalla Mäekülä Körtsissä ei käyty. Korvike löytyi kuitenkin matkan varrelta. Laivallekin ehdimme sopivasti. Kotimatka ei tarjonnut yllätyksiä, eipä niitä hirveästi olisi jaksanutkaan.

Kiitokset kaikille matkaajille, mukavaa oli. Ensi kesänä uudestaan!

2017-07-09%2011.08.44.jpg

Leirin lipun laskeminen.

2017-07-09%2010.33.27.jpg

Päärakennus, jossa mm. majoitustilaa, keittiö ja sauna.

2017-07-09%2013.43.58.jpg

Mati ja Majan Armenialainen saslik.

 

 

maanantai, 12. kesäkuu 2017

Kesäleiri Kekäleniemessä 10.-11.6.2017

Vuoden tauon jälkeen palasimme tuttuun Kekäleniemeen, jossa kaikki oli kuten ennenkin. Säätä oli povattu vaihtelevasti, toiveita oli auringosta tai ainakin poudasta. Leiri pidettiin tällä kertaa yhden yön mittaisena.

Valmistelut alkoivat pelipaikalla aamukahdeksalta, 2 m antenni päärakennuksen katolle (tnx Jari, OH5GWF) että saatiin OH5RAC-toistin kuuluviin. Kuuluvuus oli jostain syystä vaisu mutta toimi kuitenkin. Kerhon HF-asema tulisi Juhan, OH5CW mukana. Lanka- ja yagiantenneja nousi useampia, tarkka lukumäärä jäi arvoitukseksi mutta 5-10 välillä liikuttaneen. Katoksen alla surisi useampi radio niin SSB:llä, CW:llä kuin eri digi-modeillakin. Myös openSPOT DMR-asema oli kokeilussa, eli digitaalisen toistinasemaverkon internet-liityntäpiste jonka kautta voi workkia DMR-radiopuhelimella. Se on kuulemma nykyaikaa. Puolen päivän tienoilla Juha, OH5CW toivotti leirivieraat tervetulleeksi avajaiskahville ja mansikkakakulle (tnx Wille, OH5LEP). Myös kollektiivista onnittelulaulua kuultiin.

Ensimmäisenä varsinaisena ohjelmana oli Nikon, OH5CZ kooste viikon mittaisesta YOTA 2016 -tapahtumasta Itävallassa. YOTA on kansainvälinen nuorten radioamatöörien tapahtuma, joka järjestettiin nyt seitsemättä kertaa. Osallistujamaista tulee noin 3-4 hengen joukkueet viettämään aikaa radioamatööriharrasteen parissa paikalliseen kulttuuriin ja muihin harrastajiin tutustuen.

Toisessa osiossa Niko kävi läpi Mustilan kilpa-aseman OH5Z kalustoa. Arsenaali on mykistävän mittava ja tekninen radioineen, antenneineen ja automaattisine antennikytkimineen. Myrskyissä keväällä kaatuneen 42 m maston tilalle on kuulemma jo uutta suunnitteilla, ja syksyksi pitäisi olla valmista.

Tauon jälkeen Timo, OH5KW esitteli "raskaan sarjan" etäkäyttöasemaa, tekniset ongelmat estivät viimeisimpien hienouksien live-esittelyn mutta vaikuttavasta laitteistosta tässäkin on kyse. Ihan plug-and-play -tasoista tavaraa ei ole saatavilla, eli tekniikasta tykkääville tämä on mielenkiintoinen valinta. Ja myös monelle harrastajalle valitettavan tarpeellinen, sillä kaupunkiympäristössä workkimiselle on monesti haasteena joko radiohäiriöt tai antennirakennelmien kieltäminen. Pahimmassa tapauksessa molemmat. Mikäli käytettävissä on sähköistetty kakkos-QTH ja sinne saa nettiyhteyden, on etäohjattava asema harkinnan arvoinen asia.

Virallisen ohjelman jälkeen (ja osin jo aikanakin) oli edelleen perinteisesti vuorossa nokkakusoja, grillaamista katoksessa, saunomista, uintia ja musisointia. Illan tummuessa saimme ihastella ja kuvata upeaa auringonlaskua. Sitkeimmät ikuistivat kuvia myös auringonnoususta.

Hieno viikonloppu, kiitoksia kaikille leirivieraille, esitelmöitsijöille sekä järjestelyissä auttaneille. Ensi kesänä uudestaan!

Esa, OH5KRQ

2017-06-10%2019.39.05.jpg

Aurinkoinen sää vallitsi lähes koko leirin ajan.

2017-06-10%2011.42.05.jpg

Jussi (OH7TE), Hannu (OH5FP) ja Jari (OH5GWF) turinoimassa HF-asemien äärellä.

2017-06-10%2012.49.47.jpg

Niko (OH5CZ) esittelee OH5Z-asemaa, kuvassa antenniautomaation laitteistoa.

2017-06-10%2014.39.23.jpg

Taukoturinointia pihalla.

2017-06-10%2014.55.34.jpg

Timo (OH5KW) esitteli radioaseman etäkäyttöä.

2017-06-10%2022.18.37-2.jpg

Auringonlaskua alkuillasta.

sunnuntai, 7. toukokuu 2017

Vapepan työ-ja suunnittelukokous Nynäsissä 4.-6.5.2017

Vapepan työ- ja suunnittelukokous keskustoimistolle, valmiuspäälliköille, järjestöjen edustajille ja maakuntatoimikuntien puheenjohtajille järjestettiin nyt kahdeksannen kerran. Paikka on muutamaan otteeseen vaihtunut, mutta nimike "Heimari" tuli edelleen Ristiinassa (nyk. Mikkeli) sijaitsevan hotelli Heimarin mukaan. Valmiuspäälliköt kokoontuivat omaan suunnittelupäiväänsä jo torstaina. Alla omiin muistiinpanoihini pohjautuva kirjoitus viikonlopusta, saattaa sisältää asia/ymmärrys/kirjoitusvirheitä.

2017-05-05%2009.20.58.jpgTervetuloa!

Perjantai 5.5.2017

Aamulla koordinaattori Arsi Veikkolainen toivotti osallistujat tervetulleeksi ja kävi läpi päivien ohjelman. Tämän jälkeen hän antoi puheenvuoron sisäministeriön erityisasiantuntija Jussi Korhoselle. Hänen aiheinaan oli varautumisen tulevaisuudensuunnitelmat ja maakuntauudistus, yhteiskunnan turvallisuusstrategian päivitys ja pelastustoimen uudistus.

Alla olevista linkeistä saa parhaiten käsityksen esitysten sisällöstä.

 
 
 
2017-05-05%2010.17.01.jpg
Sisäministeriön erityisasiantuntija Jussi Korhonen.
 
Urbaanin ihmisen 72 h varautuminen
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Tia Krook
 
Tutkimuksen (mm. Kekki & Mankkinen 2016) mukaan kaupunkilaisilla on eniten puutteita varautumisessa. Jos hanasta ei tulekaan vettä tai nappulasta valot syty, ollaan helposti pulassa. Tähän täsmäiskuna vastaa SPEK:n järjestämä 72 h varautumiskonsepti, jossa tavoitteena on koulutustilaisuuksien avulla antaa kotitalouksille eväät selviytyä vähintään 72 tuntia mm. ruoan ja valon osalta omavaraisesti.
 
Mukana on 18 järjestöä, joissa tällä hetkellä on 116 SPEK:n kouluttamaa kouluttajaa. Kouluttajista yhdeksän on mukana Vapepassa. Varautumiskoulutuksen kesto on minimissään kaksi tuntia, mutta materiaalista riittää pidempäänkin sessioon. Kouluttaja voi valita kohderyhmälle sopivan painotuksen jolloin tiettyyn osa-alueeseen voi keskittyä paremmin.
 
 
ILMI 2017 - Vapepan yhteisharjoitus
Maanpuolustuskoulutusyhdistys, Juha Niemi
 
ILMI 2017 on osa Suomi 100 -ohjelmaa, päätapahtumapäivä 26.8.2017. Tapahtumia on myös muina päivinä ja ensimmäisiä on jo pidetty keväällä. Tavoitteena on mm. tuoda esille uusia toimintamuotoja, vahvistaa Vapepa-toimijoiden yhteistoimintaa, parantaa valmiutta toimia häiriö- ja onnettomuustilanteissa, aktivoida jäsenjärjestöjä ja houkutella uusia vapaaehtoisia mukaan. Erilaisia tapahtumia, toimintanäytöksiä, harjoituksia jne järjestetään ympäri Suomea.
 
Suomen Lentopelastusseuran uudet toimijat ja toimintamuodot
Suomen Lentopelastusseura, Heikki Heinonen
 
Perinteisen lentoaluksesta tehtävän etsinnän lisäksi aivan viime vuosina on noussut esille moottorivarjolentäjien (MOVA) ja kauko-ohjattavien lentojärjestelmien (RPAS) hyödyntäminen. Molempien lajien harrastajat ovat järjestäytyneet yhdistyksiksi ja ovat SLPS:n jäsenyhdistyksiä. Rekisteröityneet (Trafi) ja järjestäytyneet harrastajat voivat osallistua SLPS:n järjestämiin koulutuksiin. RPAS-harrastajia on Trafin rekisterissä n. 1500. Koulutusten ja harjoitusten myötä on mahdollista päästä mukaan hälytystoimintaan.
 
SLPS on ottanut käyttöön yhteisen alustan julkisille www-sivuille, jäsensivustolle ja oppimisympäristöön. Liittymällä jäseneksi on mahdollista osallistua maksuttomiin koulutuksiin ja vaitiolositoumuksen antamisen jälkeen saa pääsyn alustan materiaaliin (dokumentit, asiakirjapohjat, koulutusmateriaali ym).
 
SLPS on ottanut käyttöön Secapp-nimisen hälytys- ja raportointijärjestelmän, joka nopeuttaa ja parantaa hälyttämistä, siihen liittyviä aputoimia ja jälkikäteen tehtävää raportointia. Järjestelmä skaalautuu eri alustoille (pc, mobiili jne) ja mahdollistaa tiedon välittämisen useita eri kanavia (SMS, e-mail, Virve jne) kautta. Hälytysten lisäksi voidaan välittää tietoa esim. säätilanteen muutoksista tehtäväalueella tai antaa muuta lisätietoa tehtävään liittyen. Raportointiominaisuus on tulossa. Kaikki hälytykset tehdään viranomaisen toimesta valtakunnallisen hälytysnumeron kautta.
 
2017-05-05%2013.28.47.jpg
SLPS:n puheenjohtaja Heikki Heinonen.
 
Pienen tauon jälkeen Arsi kävi lyhyesti läpi Vapepan ensi vuoden toimintasuunnitelman painopisteitä ryhmätyön pohjaksi. Seuraavaksi porukka jaettiin kolmeen ryhmään, jotka työpajoina kävivät läpi vapaaehtoisia yleensä, toiminnan laatua ja jäsenjärjestöjen alueellista aktivoitumista. Työpajojen tuokset esiteltiin muille ja annettiin keskustoimiston käyttöön edelleen soveltuvin osin toimintasuunnitelmaan vietäviksi.
 
2017-05-05%2014.08.03-2.jpg
2017-05-05%2014.14.17-2.jpg
 
Ensi vuoden painopisteet.
 
Ennen päivän virallisen osuuden päättymistä Arsi kävi läpi viime vuoden taloudellista tilannetta, eli minkä verran ja mistä rahaa oli tullut ja mihin sitä oli käytetty. Tämän jälkeen vuorossa oli ruokailu, saunat ja vapaamuotoista illanviettoa. Illan kuluessa käytiin läpi päivän aiheita ja tutustuttiin paremmin uusiin toimijoihin.
 
2017-05-05%2020.51.28.jpg
Komea ilta-aurinko.
 
Lauantai 6.5.2017
 
Aamiaisen jälkeen kokoonnuimme koulutustilaan, jossa jaettiin väki etsinnän, henkisen tuen ja koulutuksen kehittämistyöryhmien työpajoihin. Osallistujilla oli halutessaan mahdollisuus vaihtaa työpajasta toiseen kiinnostuksen mukaan. Noin parin tunnin keskustelun jälkeen työpajojen tämänhetkinen tilanne käytiin läpi.
 
Koulutus, Juha Niemi (MPK)
 
Koulutuksen kehittämistyöryhmän tehtävänä on käydä läpi Vapepan nykyinen koulutusjärjestelmä (tehtävä-, johtaja- ja kouluttajakoulutus) sekä "purkaa" se osiin. Tämän jälkeen kerätään tietoja järjestöjen omista koulutuksista ja verrataan niitä Vapepa-koulutuksiin. Tulosten perusteella laaditaan ehdotus niiltä osin, miten muualla saatu koulutus voitaisiin lukea hyväksi Vapepa-toiminnassa.
 
Tämän lisäksi selvitetään uusien toimintamuotojen vaikutuksia koulutussisältöön sekä tutkitaan verkkokoulutusten käyttökelpoisuutta eri koulutusosissa. Työryhmä toimii koko ajan mutta lisäksi järjestetään kolme työpajaa loppuvuoden aikana sekä käsitellään asiaa myös lokakuussa VAK-täydennyskoulutuksessa.
 
Tavoitteena on luovuttaa keskustoimikunnalle raportti, jossa esitetään kehittämisajatuksia osaamispohjaisen koulutusjärjestelmän rakenteeksi. Työryhmään kaivataan etenkin kokeneita Vapepa-kouluttajia, lisätietoa voi kysyä Vapepan valmiuskoulutussuunnittelija Petra Alijärveltä (petra.alijarvi at punainenristi.fi).
 
2017-05-06%2011.20.18.jpg
MPK:n Juha Niemi esitteli koulutuksen kehittämistyöryhmän tavoitteita.
 
Henkinen tuki, Sinikka Kaakkuriniemi (Suomen Mielenterveysseura)
 
Henkisen tuen kehittämistyöryhmä on kokoontunut alkuvuonna kahdesti, näissä on käyty läpi tilastoja, alueellisia eroja, roolia palvelujärjestelmässä sekä määritetty termistöä. Termistö ja käsitteet saattavat eri toimijoiden mielessä tarkoittaa eri asioita, joten näiden avaaminen on tärkeää.
 
Henkisessä tuessa - kuten muissakin Vapepan toimintamuodoissa - on tärkeää tunnistaa ja erottaa toisistaan vapaaehtoistyö ja ammatillinen työ. Vapaaehtoiset toimivat pääsääntöisesti vain virka-ajan ulkopuolella hälytysperusteisesti viranomaisen pyynnöstä ja tavallisen ihmisen taidoin. Nykyisen tehtävä- ja tuntimääräisen raportoinnin lisäksi työryhmän tavoitteena on luoda järjestelmä, jolla voidaan kerätä tietoa henkisen tuen vaikutuksesta autettaville. Tämä tullaan toteuttamaan siten, että yksittäistä tapausta, paikkakuntaa tai henkilöä ei ole tunnistettavissa.
 
Etsintä, Jouko Mononen (Suomen Latu)
 
Etsinnän kehittämisen työryhmä kartoittaa ja kuvaa alueelliset käytännöt eri puolella maata, käy läpi koulutusmateriaalia ja kuvaa koulutusten järjestämistä ja kehittämistarpeita sekä kartoittaa osaamista. Osa aiheista on kytköksissä koulutuksen kehittämistyöryhmän kanssa, joten yhteistyötä tehtäneen soveltuvin osin.
 
Vapaaehtoisille huhtikuussa tehdystä kyselystä työryhmä nosti esiin kehittämistarpeita palautetilaisuuksiin, erityisosaamisen hyödyntämiseen, jäsenjärjestöjen omiin Vapepa-koulutuksiin sekä johtajakoulutukseen. Näiden lisäksi huomioitiin kattava harjoitus- ja koulutustoiminta (etenkin, jos vähän keikkoja), hyväksi koettujen menetelmien valtakunnallistaminen, koulutusmateriaalin päivitys ja ns. spontaanien toimijoiden huomiointi.
 
2017-05-06%2011.53.13.jpg

2017-05-06%2011.57.41.jpg
Etsinnän kehittämistyöryhmän tilannetietoa.

Vapepan puheenjohtaja Kari Välimäki
 
Kari oli mukana seuraamassa työpajojen toimintaa ja esitti kiitokset aktiivisista ja mielenkiintoisista keskusteluista. Tulossa olevien maakunta- ja SOTE-uudistusten myötä on entistä tärkeämpää että tunnistetaan ja erotetaan vapaaehtoistoiminta viranomaistoiminnasta. Ei luvata resursseja, joita ei voida totetuttaa. Vapepa täydentää viranomaisen työtä, on viranomaisen apuna.
 
Kaikkien Vapepassa mukana olevien tulee olla kouluttautuneita, kiinnostuksen herättämiseksi koulutusjärjestelmä tulee kuvata helposti ymmärrettäväksi. Käytännössä hälytysryhmillä on vastuu omien toimijoidensa osaamistasosta (koulutukset, harjoitukset jns), mutta viime kädessä tehtävässä vastuu on Vapepa-johtajalla.
 
Hallinnon uudistukset saattavat pahimmillaan "sekoittaa pakkaa" useamman vuoden ajan, etenkin tällöin on tärkeää että kaikki Vapepassa mukana olevat tietävät mikä on Vapepa-toimintaa ja mikä ei. Yhteistoimintaa ja yhteistyötä kannattaa entisestään lisätä niin eri järjestöjen välillä kuin viranomaisten kanssa.
 
Laajennettu työvaliokunnan kokous
 
Viimeisenä ohjelmassa oli laajennettu työvaliokunnan kokous, johon kaikki paikalla olijat osallistuivat. Alla lyhyesti kokouksessa käsiteltyjä asioita ja päätöksiä.
 
Vapepan 2018 toimintasuunnitelma lähtee maakuntiin kommentoitavaksi, palautus ennen tämän vuoden keskustoimikunnan viimeistä kokousta. Tarkemmat ohjeet tulee jakelun yhteydessä.
 
Etsintäoppaan lisälehdessä oli virheellistä tietoa partioetsinnästä Lapin alueella. Lapin maakuntatoimikunta oli lähettänyt keskustoimikunnalle selvityspyynnön asiasta ja nyt lisälehti on korjattu.
 
Suomi 100 v tiimoilta maakunnilta pyydetään ehdotuksia huomionosoituksista myös viranomaisille, laadintaan voi käyttää apuna Vapepan huomionosoitusohjetta.
 
Valtakunnallinen Vapepa-foorumi järjestetään Vaasassa 25.-26.11, kesään mennessä on paikka tiedossa. Perjantai-iltana voi jo tulla paikalle, varsinainen ohjelma alkaa lauantaina klo 12 ja sitä riittää myös sunnuntaiaamupäivälle. Lauantaina iltajuhlan yhteydessä on vapaaehtoisten palkitseminen.
 
Puheenjohtaja Kari Välimäki kiitti kaikkia viikonlopun kokoukseen osallistujia ja toivotti turvallista kotimatkaa.
 
Kiitokset myös omasta puolesta kaikille osallistujille, tämä oli tällä tietoa viimeinen "Heimari" minulla. Syksyllä Kymenlaaksoon valitaan uusi puheenjohtaja.
 
Esa Harjula
Kymenlaakson maakuntatoimikunta