Pohjois-Kymenlaakson asema oli äänessä OI5AZ -kutsulla Pahkäjärveltä. Modeina puhe ja digi (RFSM), bandeina HF ja VHF.

Mukana radioamatööreistä olivat OH5GHJ, OH5JJL, OH5KH, OH5NYN, OH5TQ ja OH5ZN.

Ohessa Jartsun (OH5ZN) ja Jyrin (OH7JP) raportti harjoituksesta:

"TURVA 2010 –radioverkkojen suunnittelun lähtökohtana oli pelastusviranomaisten pelastusalue- ja kuntajako. Pelastusalueita on 22 sekä Ahvenanmaa, ja kuntia 342. Tavoitteena on perustaa jokaiseen pelastusalueen ja sen kuntien poikkeusolojen johtokeskukseen tai sen läheisyyteen HF/VHF-radioasema, jonka kautta viranomaiset voivat olla yhteydessä alueensa kuntien johtokeskuksiin, muihin pelastusalueisiin ja keskushallintoon. Verkko varmentaa ja täydentää olemassaolevia järjestelmiä. Verkkoa voisivat käyttää kriisitilanteessa myös muut avustustyöhön osallistuvat kansalaisjärjestöt ja apua tarvitsevat kansalaiset. Toiminta on myös omiaan osoittamaan kansalaisten sitoutumista yhteiskunnan toiminnan turvaamiseen.

Radioverkko oli jaettu kolmeen valtakunnalliseen aliverkkoon kuormituksen tasaamiseksi. Liikenne pelastusalueiden välillä käytiin HF-taajuuksilla RFSM 8000 -radiomodeemiohjelmistoa käyttäen. Se osoittautui luotettavaksi ja käyttökelpoiseksi tähän tarkoitukseen. Suurin ohjelman ilmaisversiolla saavutettava nopeus on 2666 bps. Käytännössä nopeudet olivat HF-yhteyksillä 200-300 bps, mikä oli varsin riittävä sanomaliikenteelle.Yhteyden muodostukset ja lyhyet ilmoitukset hoidettiin puheella. Mikäli suoraa yhteyttä ei radiokelien heikkouden takia saatu, viestien välitys toimi verkossa manuaalisesti.
Tänä vuonna harjoitukseen osallistui 17 pelastusalueen johtoasemaa, 15 solun johtoasemaa ja 44 kunta-asemaa. Mukana oli kaikenkaikkiaan noin 115 operaattoria plus huoltojoukot. Koko valtakunnan kattava normaaliolojen poikkeustilanne on erittäin epätodennäköinen. Siksi jatkossa kiinnitetään suurempi huomio paikalliseen harjoitteluun ja alueellisen toimintavalmiuden luomiseen.
Muutama johtoasema oli todellisessa viranomaistilassa, mutta suurin osa HF-asemista oli sijoitettuna tavallisille radioamatööriasemille. Näin saattaa olla järkevää toimia jatkossakin, sillä HF-aseman ja sen vaatimien antennien sijoittaminen johtokeskustiloihin tai lähelle rakennuksia, joissa on paljon sähkö- ja tietoteknisiä laitteita aiheuttaa häiriöitä puolin ja toisin. Yhteys johtokeskuksesta radioasemalle voitaisiin hoitaa VHF/UHF-linkilllä tai suoralla johdin-datayhteydellä.
Usein kunta-asema oli kunnan viraston tai paloaseman lähettyville pysäköity ajoneuvoasema, jolla oli VHF-yhteys alueen johtokeskukseen. Kainuussa ajoneuvo liikkui alueen kunnissa. Pirkanmaalla miehitettynä oli jopa 12 kuntaa ja 5 toimialueen johtoasemaa. Soluasema tai toimialueen johtoasema toimi välittävänä asemana jos etäisyydet olivat liian pitkiä suorille yhteyksille.
TURVA 2010 –harjoituksessa ei ollut mukana viranomaisten kehysharjoitusta. Liikennettä käytiin keksityillä harjoitussanomilla erillisen aikajanakaavion mukaisesti. Sanomat olivat lyhyitä selväkielisiä tekstejä tai pieniä kuvatiedostoja.
TURVA 2010 sanomaliikenne ja radioliikennekaavat perustuivat pitkälti vuoden 2008 Turva-harjoituksen ohjeistukseen, joka oli laadittu yhdessä Pelastusopiston kanssa. Dokumentit ovat kaikkien saatavilla Suomen radioamatööriliiton Web-sivulla ja lisäksi ne jaettiin muistitikulla alueiden johtajille. Vaikka ohjeistus tehtiin tätä harjoitusta varten, niin nyt kun ohjeiden mukaista toimintaa on harjoiteltu ja paperit on opiskeltu, tämän saman kaavan mukaisesti voidaan verkko perustaa milloin tahansa siihen on tarvetta.
Valtakunnallinen johtoasema
Valtakunnalinen johtoasema sijaitsi Lohjalla. Asemakokonaisuuteen kuului neljä radioasemaa ja suuri määrä HF-antenneja, jotka mahdolistivat yhteyksien pitämisen eri taajuusalueilla. Matalalla olevat antennit olivat parempia lähiyhteyksille Etelä-Suomeen, kun taas korkealla olevat takasivat yhteydet Pohjois-Suomeen. Ympäristön aiheuttamat häiröt olivat vähäiset taajaman ulkopuolella. Radioasemalla oli rakennuksen verkosta erillinen 3-vaiheisähköverkko ja se toimi dieselgeneraattorilla koko 24h harjoituksen ajan. Lisäksi Hämeenkyrössä toimi asema, joka valvoi radioliikennettä ja tarjosi käyttäjille neuvoja ongelmatilanteissa.
Turva poikkeusoloissa?
Osalla paikkakunnista TURVA 2010 –harjoitus järjestettiin Maanpuolustuskoulutus –yhdistyksen (MPK) kurssina ja yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa. Samankaltaisia radioliikenneharjoituksia on järjestetty aikaisempina vuosina MPK:n puitteissa sotilasradioliikennettä kouluttavina kursseina ja nyt etsittiin mahdollisia synergiaetuja. Onhan Suomen Radioamatööriliitto MPK:n jäsenjärjestö. Lisäksi taustalla oli MPK:n strategia 2015, jossa tavoitteena on määritellä yhdistyksen poikkeusolojen tehtävät ja laatia tarvittavat suunnitelmat. Lain mukaan MPK jatkaa toimintaansa poikkeusoloissa, ja toiminta arvatenkin vaatii olosuhteisiin sopivan viestijärjestelmän.
 
Kymenlaakso
Pelastusalue 8, Kymenlaakson johtoasema TURVA-harjoituksessa toimi tunnuksella OI5AZ, joka on Vekaran titarit-radioamatöörikerhon (Karjalan Prikaati, KarPr) kutsutunnus.
Kymenlaakson johtoasema oli sijoitettu Kouvolaan, KarPr:n Pahkajärven harjoitusalueelle, varoupseerin rakennukseen. Turva-harjoitus toteutettiin Mannpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kurssina, osana Kymijoki-2010 harjoitusta. Tämä järjestely on luontevaa koska Kymen HF-radistit ovat kaikki Suomen Radioamatööriliiton (SRAL) jäseniä, radioamatöörejä ja SRAL on MPK:n jäsenjärjestö (vuodesta 2008).
Radioasemamme henkilöstö ilmoittautui hyvissä ajoin kevättalvella MPK:n nettisivuilla mukaan tapahtumaan, näinollen suunnittelu helpottui koska oli havaittavissa riittävää sitoutumista onnistua syksyn harjoituksessa. HF-aseman toiminta hoitui 1+4 viestittäjän voimin. Kymijoki 2010-harjoituksen kenttäradio-osion hoiti 1+3 vahvuinen radioryhmä. Harjoituksen aiheena maakuntakomppanioilla oli kohteen suojaus.
Koulutusjärjestelyissä Puolustusvoimat tuki harjoitusta monin tavoin; henkilökohtaiset varusteet, muonitus, majoitus, viesti- ja kuljetuskalusto, varavoimakalusto sekä polttoainehuolto  järjestyivät ”talon” puolesta. KarPr:n henkilökunnalle ohjauksesta ja järjestelyistä  erityiset kiitokset ! Toivomme että TURVA-2011 järjestyisi samassa mainiossa ”peliympäristössä” !
Kymenlaakso, on pinta-alaltaan pieni joten alueen sisäiset kuntayhteydet on varsin yksinkertainen järjestää VHF- tai UHF-taajuuksilla koska etäisyydet ovat enimmillään n. 80km. Tässä harjoituksessa kunta-asemia edusti lähellä Kotkan pelastuslaitosta sijaitseva kiinteä 144 Mhz radioasema. Hf-asemamme kuului verkkoon 3 jonka johtoasemana toimi Joensuu,  sielläkin MPK-kurssina järjestetty tapahtuma.
Asemakalustona käytimme yleisesti käytössä olevia radioamatöörilaitteita; Yeasu- ja Icom-lähetinvastaanottimia,  100W:n  perustehoisina. Hf-antenneina parhaaksi osoittautuivat taas kerran resonanssidipolit inverted-V asennosssa; syöttöpiste nostettuna noin 15m:n korkeuteen maasta ja viikset  noin 2m:n korkeudessa. Näitä antenneja mitoitettiin ja asennettiin eri taajuusalueille. Aseman sähkönsyöttö hoidettiin 2 x 90 Ah:n akustoilla sekä 2,5kVA:n agregaatilla.
Käytetyt taajuudet olivat alueella 1,8 Mhz – 7,1 Mhz radiokelien mukaan. Etukäteisennusteiden (Voacap PC-ohjelma) mukaan laaditut radioliikennetaulukot pitivät hyvin paikkansa
Kuntayhteys Kotkaan hoitui 5-elementtisellä vaakapolarisaatio suunta-antennilla (yagi) asennettuna PV:n  Exel 12m:n teleskooppimastoon. Käytimme  taajuusaluetta VHF 144 Mhz .
 
Teksti;
Jari OH5ZN ja Jyri OH7JP"

 

OH5VM:n tiimi koepystytti elokuussa Kotkassa EX-24m maston, hankittu Millogilta. Näitä mastoja on nyt mahdollisuus käyttää mm. TURVA-harjoituksissa.

Kuntayhteysjänne Kotkaan 144 MHz, USB/RFSM8000.

Jari (OH5ZN) esittelee VHF-yagia.

Tuomas (OH5JJL) workkii digimodella liikuteltavasta johtopaikasta; VW T4  (by OH5ZN). Varalla PV:n Defender.

Operaattorit työn touhussa: Tuomas (OH5JJL), Jari (OH5ZN), Hannu Tanttu (OH5KH) ja Pertti (OH5TQ).

Koko porukka: OH5NYN, OH5KH, OH5TQ, OH5JJL, OH5GHJ, Mikael Tschernov, Juha Tynys, Eero Taimisto ja OH5ZN.

Kiitokset kuvista Jounille (OH5NYN) ja tiedoista Jarille (OH5ZN).

 

73's de Esa, OH5KRQ.