Seuraavassa on muistikuvia foorumista, pahoittelut mahdollisista asia- tai kirjoitusvirheistä. Kuvat on pieniä ja suttuisia, mutta onneksi niitä on vähän.

Vapepa-foorumi järjestettiin toisen kerran alueellisena, Kaakkois-Suomen ja Savo-Karjalan vapepa-toimijat kokoontuivat Leppävirralla Hotelli Vesileppiksessä. Huoneiden vastaanoton jälkeen nautimme maittavan lounaan, jonka jälkeen kokoonnuimme audiotorioon päivän ohjelman pariin. Osallistujia oli kaikkiaan noin 50. Viikonlopun aikana mm. kuulimme Vapepan keskustoimiston uutiset, pelastuslaitoksen ja poliisin ajankohtaiset tiedot, palkittiin ansioituneita vapepalaisia, illastimme, suunnittelimme ensi vuoden toimintaa ja annoimme evästystä ensi vuoden foorumille. Ohjelmassa ei erikseen mainittu antoisia keskusteluja ja kokemustenvaihtoa eri alueiden vapepalaisten kanssa, ne ovat monesti parasta antia näissä tapaamisissa.

Pohjois-Savon valmiuspäällikkö Esa Pääkkönen toivotti foorumivieraat tervetulleeksi ja toimi myös "puhemiehenä" viikonlopun ajan.Pohjois-Savon valmiuspäällikkö Esa Pääkkönen punaisessa paidassa.

Melinda Palomaa kertoi Vapepan Keskustoimiston uutisia. Hän esitteli mm. Vapepan Toimintalinjausta vuoteen 2020 saakka. Tarkoitus on, että toimintalinjauksen periaatteet jalkautetaan aina paikallistoimikuntiin saakka. Aika ja seuranta näyttävät, miten hyvin siinä on onnistuttu.

Tavoitteina on mm. toiminnan pitkäjänteisempi suunnitelmallisuus, jäsenhankinnan tehostaminen, järjestöihin kuulumattomien järjestäytyminen, koulutusten kehittäminen, viestinnän ja näkyvyyden tehostaminen sekä toiminnan tiedonkeruun parantaminen.

Vapepan johtosääntöä päivitetään, kommentit kerätään paikallistoimikunnilta talven aikana ja ensimmäinen luonnos pitäisi olla toukokuussa Heimarissa näytillä.

2014 on Vapepan 50 v juhlavuosi, alueellisten ja valtakunnallisten tapahtumien suunnittelu kannattaa huomioida jo 2013 toiminnassa.

SPR järjestää 16.2.2103 valtakunnallisen Sydäntalvi-harjoituksen. Tarkoitus on harjoitella varautumista noin vuoden takaisten myrskyjen aiheuttamiin sähkö- ja tietoliikennehäiriöihin. Harjoituksessa on tarkoitus koota esim.  vanhuksia yhteen ja järjestää heille ohjelmaa. Samalla tulee harjoiteltua evakuointia, kirjaamista ym. Harjoitukseen on yhdistettävissä viesti, kuljetukset ym. Vapepan toimintamuotoja.

Pohjois-Savon pelastuslaitokselta valmiuspäällikkö Sami Nurminen kertoi omat kuulumiset. Hän esitteli paloasemaverkostoa ja kertoi hälytystoiminnasta. Maakunta on juuri jaettu kolmeen eri toimialueeseen (Varkaus, Kuopio ja Iisalmi), sisäänajo on meneillään.

Uusi pelastuslaki on tullut voimaan 1.7.2011. Tarkoituksena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Kuntien ja yhteisöjen omaa valmiutta koskee osio omatoimisesta varautumisesta (esim. asuntoyhtiöiden valmius- ja pelastussuunnitelmat).

Yksittäistä asuinrakennusta koskee omavalvonta, koska aiemmin tehdyistä palotarkastuksista luovutaan. Asiasta on saatavilla ohjeistus, jotka läpikäymällä ja ohjeita noudattamalla on mahdollisuus parantaa oman kiinteistönsä paloturvallisuutta. 2005-2009 pienrakennusten osuus rakennuspaloista on ollut noin 50-60 %. Tilastosta ei käynyt ilmi rakennusten suhteellinen määrä eri tyypeittäin.

Käytiin läpi myös varautumista erilaisiin häiriötiloihin (sähkönjakelu-, lämmitys- ja tietoliikennehäiriöt ym). Erilaiset poikkeukselliset sääolosuhteet ovat yhä useammin syynä eri häiriöihin. Marraskuun puolivälissä oli iso yhteisharjoitus (POSA), jossa kuvitteellinen tykkylumi oli aiheuttanut käytännössä koko maakunnan alueella sähkökatkon.

Mukana oli eri viranomaisia, maakunnan kunnat, terveysviranomaiset, Vapepa ja energiayhtiö. Vapepa kartoitti avun tarvetta eri kuntien johtokeskuksiin sähköpostilla ja puhelitse, sekä ilmoitti saatavilla olevia joukkoja. Harjoitus oli ns. virtuaaliharjoitus, ja taas nostettiin esille Vapepan automaattinen hälyttäytyminen jos sähköt katkeavat esim. koko kunnasta ja normaalit viestiyhteydet lakkaavat toimimasta. Homma on periaatteessa hyvin yksinkertainen, laitetaan valmiiksi pakattu reppu selkään, otetaan mahdolliset radiot ladattuna mukaan ja siirrytään ennaltasovittuun kokoontumispaikkaan (esim. kunnan johtokeskus tai vastaava) odottamaan ohjeita.

Esille nostettiin myös radioamatöörien käyttö viestittämiseen esim. kuntien ja johtokeskuksen välille. Tätä on SRAL:n Turva-harjoituksissa muutamaan kertaan harjoiteltu valtakunnallisesti ja alueellisesti. Tietoisuutta radioamatöörien käyttämismahdollisuudesta on parannettava.Pelastuslaitokselta esitelmöijänä oli valmiuspäällikkö Sami Nurminen.

Ylikonstaapeli Juha Taskinen (Pohjois-Savon "Vapepa-poliisi") toi poliisilaitoksen terveiset. Hän kävi läpi Pohjois-Savon poliisilaitoksen rakennetta, joka on taas uudistuksen alla. Edellisestä uudistuksesta on nelisen vuotta, tehokkuus on noussut ja tulokset on parantuneet. Toisaalta, henkilöstön vähentäminen vie poliisia kauemmas tavallisesta ihmisestä, kun päivittäinen näkyvyys pienenee.

Liikkuvan Poliisin lakkauttamisen ei pitäisi aiheuttaa huononnuksia liikenteenvalvontaan, vaan johtajistoa vähennetään ja henkilöstö siirtyy paikallispoliisin alle. Huolena on, että heillä voidaan teettää muitakin kuin LP:n tehtäviä ja liikennevalvonnan laatu kärsii. Aika tulee näyttämään, miten tässä onnistutaan.

Poliisin ja Vapepan välinen uusi ohje on tullut voimaan loppukesällä (linkki). Käytiin läpi sopimuksesta mm. eri hälytysmuotoja, vapaaehtoisen toimijan oikeuksia ja velvollisuuksia, korvausasioita (mm. materiaali ja ansionmenetys, tapaturmat), vaitolovelvollisuutta, kouluttautumista ja taitojen ylläpitämistä.

Minna Makkonen esitteli kylätoimintaa Vapepan osana. Pohjois-Savon Kylät on edustettuna toimikunnissa ja mm. koulutuksista ja harjoituksista on jaettu tietoa kylätoiminnan tiedotuskanavien kautta. Yhteistyötä voidaan kehittää edelleen, sopivia toimintamuotoja haetaan (esim. tilojen käyttö koulutuksissa ja harjoituksissa, tiedottaminen, kouluttaminen).

Hyvä toimintamuoto voisi olla esimerkiksi varautuminen myrskyolosuhteisiin, jossa laajan sähkökatkon sattuessa kylätoiminnassa mukana olevat perustaisivat kylän johtopaikan, tekisivät organisoitua kartoitusta asukkaiden tarvitsemasta avusta ja toimittaisivat tietoa viranomaisille. Ylikonstaapeli Juha Taskinen piti ajatusta erittäin kannatettavana, mutta painotti toiminnan linkittymistä Vapepaan.

Suomen Lentopelastusseuran edustaja Seppo Koivisto kertoi vapaaehtoisesta lentopelastuksesta Vapepan osana. Viranomaisten apuna tehdään palolentoja ja henkilöetsintää (hätäetsintä ja tutkinnallinen etsintä). Jäsenyhdistyksiä on noin 40, tukikohtia saman verran. Kokonaisvahvuus on noin 1400 henkilöä, koneita on noin 70 kpl.

Etsinnässä poliisi/Häke tekee hälytyksen lentopelastusseuran hälytysnumeroon, josta tieto ohjataan oikealle alueelle. Valmistautumiseen tarvittavan ajan kannalta olisi hyvä, jos esihälytys tulisi jo varhaisessa vaiheessa. Hälytyksen tultua arvoidaan säätila ja henkilöiden saatavuus ja ilmoitetaan päiviystäjälle toimintavalmius.

Päivystäjä ilmoittaa viranomaiselle toimintavalmiuden. Koneen toiminta-aika on max 3,5-4 h, tunnissa on mahdollista kartoittaa n. 6x5 km alue. Poliisin kannattaa aina selvittää koneen saatavuus, jos sää sallii lennon. Toiminta kirjataan valmiuspäivystäjän raporttiin seurantaa varten (alku, päättyminen, jatkotoimet ym) ja tiedot arkistoidaan myöhempää käyttöä varten (esim. viranomaisten tekemä eri etsintämuotojen käyttämien toiminta-aluiden vertailu).Seppo Koivisto esitteli lentopelastusta Vapepan osana.

Virkistäytymistauon jälkeen kokoonnuimme uudestaan auditorioon, jossa jaettiin huomionosoitukset ansiokkaasta toiminnasta Vapepassa mukana oleville. Kuvaa ja nimiä ei valitettavasti ole käytettävissä.

Valtakunnallisena vuoden pelastajana palkittiin Leena Koivistoinen Varkaudesta. Hän mm. toimi nopeasti ja viivyttelemättä organisoidessaan henkisen tuen vapaaehtoisryhmän Varkauden puukotustapauksen jälkeen. Linkki: Warkauden Lehti.

Luvassa oli vielä maittava pikkujouluillallinen ja elävää musiikkia pitkälle iltaan.

Sunnuntai 25.11.2012

Sunnuntain ohjelmassa oli koulutusten aikataulutusta ja mietteitä tulevista foorumeista.

Ohessa alustavat koulutus- ja harjoitusajat Kaakkois-Suomen piirin alueella.

Kymenlaakso:
- 9.3 Viestikurssi Kotka
- 12.4 klo 19 Pimeäetsintäharjoitus (Inkeroinen/Kotka)
- peruskurssi tammi-helmikuussa
- ensihuoltokurssi keväällä?
- henkisen tuen kurssi?
- 7-8.9.2013 etsintäkurssi + harjoitus Vekaranjärvi (Kymijokiharjoituksen yhteydessä)
- 22.9 sukeltajien valtakunnallinen harjoitus Vuohijärvellä, Kouvolan paikallistoimikunta järjestää maastoharjoituksen

Etelä-Karjala:
- peruskurssille ja ensihuollon kurssille todennäköisesti tarvetta, kartoitus ennen päivämääriä mm. Ruokolahti ja Parikkala
- yhteistyötä Lappeenrannan kanssa
- koulutuspaikat todennäköisesti maksuttomia
- 13-14.4 etsintäkurssi Parikkala

Etelä-Savo:
- 11.2 tai niillä main talvitaajamaharjoitus Puumala
- 16.2 Sydäntalvi, vapepalaiset mukaan
- 23.3 viestikurssi Savonlinna
- 20-21.4 etsintäkurssi Juva
- 28-29.9 henkisen tuen kurssi Joroinen
- 26-27.10 ensihuolto Pieksämäki
- peruskurssi Mikkeli, pvm avoinna

Loppuyhteenvedon ja lounaan jälkeen oli kotiinlähdön aika. Kiitokset kivasta viikonlopusta!

Esa, OH5KRQ