Eilen pidettiin aluetoimikunnan kevätkokous OK-Auton tiloissa Kouvolassa, edustettuina oli kaikki neljä paikallistoimikuntaa sekä poliisi, pelastuslaitos ja SPR.

Kokouksen avauksen jälkeen todettiin toimikunnan kokoonpano, valittiin toimihenkilöt vuodelle 2009, kuultiin viranomaisten ja toimikuntien edustajien puheenvuorot sekä keskusteltiin menneistä ja tulevista koulutuksista sekä meneillään olevasta Vapepan johtosääntöuudistuksesta.

Aluetoimikunta koostuu paikallistoimikuntien edustajista (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri), viranomaisista (poliisi ja pelastustoimi) sekä SPR:n edustajasta (piirin valmiuspäällikkö). Puheenjohtajaksi valittiin Esa Harjula, varapuheenjohtajaksi Harri Ihalainen ja sihteeriksi Anne Vainio.

Pelastustoimen ja poliisin edustajat kiittivät menneen vuoden hyvästä yhteistyöstä vapaaehtoisten ja viranomaisten välillä, toivovat että samalla tavalla jatketaan edelleen. Hälytyksiä Kaakkois-Suomen alueella oli viime vuonna noin 60, joista 8 johti etsintään. Lisäksi Anjalankoskella oli yksi liikenteenohjaustilanne.

Vapepa juhlii tänä vuonna 45 vuotista taivaltaan, omalla alueella päätapahtuma on Vapepa-leiri Sulkavalla 28.-30.8.2009. Koulutuksia (etsintä, ensihuolto jne) järjestetään pitkin vuotta, allekirjoittaneelta saa lisätietoa.

Vapepan johtosääntöuudistus muokkaa toteutuessaan toimikuntarakennetta huomattavasti, ehdotuksen mukaan paikallistoimikunnat lakkautetaan ja siirrytään isompiin aluetoimikuntiin. Niin vapaaehtoisten kuin viranomaisten näkemys on, että osaaminen ja kokemus on paikallistasolla ja isojen aluetoimikuntien toteutuminen pahimmillaan jarruttaa toimintaa ja huonontaa palvelutasoa viranomaisten suuntaan. Mielipide on myös eteenpäin kerrottu. Jäämme odottamaan keskustoimikunnan päätöstä asiassa 7.4 pidettävässä kokouksessa.

73's de OH5KRQ, Esa Harjula

Yhteystiedot