Ohessa muistiinpanoja foorumista tajunnanvirtana, saattaa sisältää ajatus- ja panovihreitä (saa ojentaa tarvittaessa).

Alkusyksystä ilmoitin valmiuspäällikölle, että olisin Hannun (OH5FP) kanssa kiinnostunut Vapepa-foorumista, kun siitä niin monena vuonna aiemmin on ollut puhetta. Muutaman viikon kuluttua tulleessa sähköpostissa meidät toivotettiinkin tervetulleeksi Kuopioon.

Perjantai-iltapäivänä hain Monosen Joukon ja Hannun Kuusankoskelta ja lähdimme ajamaan kohti Kuopiota. Pysähdykset tankkauksineen tehtiin Juvan ja Pitkälahden Peukkubaareissa (Alcohol, Beer and Cigarettes). Perillä oltiin hieman viiden jälkeen. Majapaikkaan eli opiston kurssihotelliin tutustuminen johti ennakkotiedoista puuttuneen saunomismahdollisuuden toteamiseen, mitä ilolla tervehdimme ja välittömästi hyödynsimme.

Saunomisen päälle kokoonnuimme pääosin Kaakkois-Suomen osallistujien kesken yhteen käytävällä olleista loosheista. Keskustelu oli hyvinkin vilkasta ja kaikuisa käytävä välitti äänet ympäri taloa. Tarinaa olisi varmaankin riittänyt vaikka kuinka pitkälle lauantain puolelle, mutta aikainen herätys pakotti ajoissa nukkumaan.

Lauantai 28.11.2009

Odottelua eteisaulassa.

Aamiaisen jälkeen kokoonnuimme auditorioon, jossa viettäisimme tämän päivän. Ikävän uutisen kuulimme Kari Lehtolan poisjäännistä sairauden vuoksi.

Avauspuhe (Reijo Tolppi, Pelastusopiston rehtori)
- avauspuheessa suuri kiitos Vapepan väelle
- positiivista hämmästelyä uusien järjestöjen mukaantulosta
- ihmettelyä karttojen saamattomuudesta Vapepan käyttöön, lupasi edistää asiaa oman toimivaltansa puitteissa
- opiston uudistunut harjoittelualue otettu käyttöön, SM Holmlund oli mukana avajaisissa
- isoja onnettomuuksia harjoiteltavissa ilman vaaraa alueen ulkopuolella oleville

Kari Lehtolan jäähyväispuhe (Jari Honkanen, Vapepa-koordinaattori)
- keskustoimikunnan isoin tehtävä 2009 johtosäännön uudistaminen
- johtosääntöuudistuksen läpikäyntiä (www.vapepa.fi -> Aineistopankki -> Säännöt ja ohjeet)
- tulevaisuudessa tavoitteena jakautuminen maakuntien ja/tai poliisin toiminta-alueiden mukaan
- alkuvuodesta toimikuntien uusi järjestäytyminen, viranomaiset ja asiantuntijat mukaan
- 50. jäsenjärjestö Suomen Kylätoiminta ry
- kiitokset menneistä mielenkiintoisista vuosista

Foorumiyleisöä, oikeassa reunassa Jouni (OH2JIU).

Foorumin tavoitteet (Jari Honkanen, Vapepa-koordinaattori)
- Merja Rapelin tilalle, isot korkokengät täytettäväksi
- 2008 foorumin arviointi, arvosanat:
* 4 yleisarvio
* 4 ohjelmasisältö
* 4 yleisjärjestelyt
- oppia otettu viime vuoden arvioinneista ja parannusehdotukset pyritään toteuttamaan
- luvassa mm. katsaus kaikkiin Vapepan toimialoihin
- työpajoissa katsotaan tulevaisuuteen ja sen tuomiin haasteisiin
* mitä tarvitsemme, jotta jaksamme olla motivoituneita, tehokkaita, innokkaita ja kouluttautuneita
* mitä voimme tarjota viranomaisille
* mitä uusia tehtäviä Vapepa voi ottaa vastaan
- työpajojen tavoitteena saada kaikille Vapepassa mukana oleville materiaalia koulutuksiin ja toimintaan
- uutena maakuntatoikuntana Ahvenanmaan maakuntatoimikunnan edustajan toivottaminen tervetulleeksi, Gunnar Ahlström
- kehotus foorumin hengen mukaisesti keskustelemaan eri puolelta Suomea olevien Vapepa-toimijoiden kanssa

Historia (Hannu Patjas, Lapin valmiuspäällikkö)
- 1800-luvulla Alpeilla munkit harjoittivat etsintätoimintaa vaikka eivät olleetkaan Vapeassa mukana
- Kuusaan Latu teki 30.6.1960 päätöksen osallistua ns. pelastuspartiotoimintaan yhdessä poliisin kanssa: mm. etsintä, viestitys, pelastus jne. eli samoja aiheita jotka tänäkin päivänä ovat Vapepan selkäranka
- kattava esitys vuoden 1963 ensimmäisestä isosta etsinnästä Lapissa, jonka tapahtumien johdosta Vapaaehtoinen Pelastuspalvelu sai alkunsa (www.vapepa.fi -> Tietoa Vapepasta -> Historia)

Vapepan kehittyminen (Merja Rapeli, projektikoordinaattori)
- ensimmäisen etsinnän jälkeen SPR otti tehtäväkseen vapaaehtoistoiminnan organisoimisen viranomaisten avuksi 1963
- paikallistoimikuntien tuli mm. kartoittaa paikalliset riskimahdollisuudet ja käytettävissä olevat resurssit sekä puutteet niissä ja laatia näiden pohjalta suunnitelma
- 17.3.1964 viranomaisten allekirjoitettama kirje hyväksyi suunnitelman , SPR yhteysjärjestönä
- 31.3.1964 Vapepan perustava kokous, 37 järjestöä 42 kutsutusta mukana
- perustettiin keskustoimikunta ja eri alojen erikoistoimikuntia (mm. lääkintä, kuljetus, huolto ja meripelastus)
- ehdotettiin mm. Punaisen Ristin vaatteissa teiden varsille sijoitettuja tarkkailijoita, jotka olemassaolollaan hillitsisivät kaahareiden hurjastelua
- 1 vuonna 170 paikallistoimikuntaa
- jo alkuvaiheessa toimikunnat muodostivat epävirallisen yhteysorganisaation ja myös viranomaisyhteistyötä aloitettiin
- yleisen pelastuspalvelun laki puutteellista, 1975 laki ja asetus palo- ja pelastustoimesta
- operaatio Lumihiutale 1969 ->, Pajunkissa 1970 ->
- Lapuan onnettomuuden henkinen tuki 1976
- koulutusohjelmat: 1977 viestiopas, 1978 etsintäopas
- johtamiskursseja vallesmanneille
- 1987 Antonio Gramskin iso öljyonnettomuus, toiminta SPR:n ja Vapepan kautta
- 1988 ensimmäinen öljyntorjuntakoulutus Kymen piirissä
- 1990-luvulla kolme isoa lauttaonnettomuutta, psykologinen valmiusryhmä
- Jokela 1996: tarkistus- ja eristystehtäviä, mm. liikenteen ohjaaminen, etsintä, omaisuuden pelastaminen, pakettiradio, muu viestintä, huolto, Ea-päivystys, henkinen tuki, palveleva puhelin, tiedotus väestölle
- 2000-luvulla ensihuollon osuus korostuu: bussionnettomuuksia, Nokian vesikriisi, kouluampumiset, Myyrmannin räjähdys jne
- Hälytysmalli: 112-kaavio
- 2002-2003 poliisilta ohje yhteistoiminnasta, joka on vaiheittain otettu käyttöön
- etsintöjä noin 200 kpl vuosittain
- yhteistyötä sosiaaliviranomaisten kanssa kehitettävä edelleen, joillain alueilla tietous jo hyvää ja toisaalla Vapepasta ei olla kuultukaan...

Uudistettu psykososiaalisen tuen ohjeistus Taina Laukkala (psykiatrian ylilääkäri)

- psyykkinen tuki, sosiaalityö ja -palvelut kriisitilanteissa
- mm. ensihoito, viestintä, käytännön apu, tiedotus ja oikeudenmukaiset korvausmenettelyt tärkeitä
- uhreille on tarjottava apua aktiivisesti vaan ei tungettelevasti
- toiminnassa keskeisinä toimijoina mukana kirkko, SPR ja Suomen Mielenterveysseura
- haasteina mm. tukiverkon puuttuminen (yksin asuvat) sekä etniset, kulttuurilliset ja uskonnolliset näkökohdat
- onnettomuustilanteissa SPR:n eli Vapepan toiminta on merkittävä viranomaisten koordinoima tuki ja palvelu  
- toiminnan oltava osa valmiussunnitelmia ja harjoittelua
- paikallisella tasolla esim. tk:n ylilääkäri johtaa tapahtumaa
- alueeelisella tasolla shp:n nimeämä johtaja johtaa tapahtumaa
- valtakunnallinen stm:n nimeämä johtaja
- tiedottaminen: omaisille ensin, huhujen ehkäiseminen ja poistaminen, hienovaraisuus, salassapito, toimittajien tiedonhankinta, etenkin suuronnettomuuksissa tiedottamisyksikkö joka on eri paikassa kuin varsinainen toiminta
- www.kaypahoito.fi: stressireaktioiden ja häiriöiden hoitosuositus

Ääni- ja kuvatarkkaamon ammattimies varmisti kokouspaikan AV-välineistön toiminnan.

Suomen Mielenterveysseura jäsenjärjestönä ja yhteistyökumppanina alueilla (Sinikka Kaakkuriniemi,
järjestöjohtaja)

- katsaus Suomen Mielenterveysseuran toiminntaan ja yhteistyö Vapepan kanssa
- kriiskeskukseen tullaan maksutta, ilman lähetettä ja myös nimettömänä
- varhainen apu ja tuki voi ehkäistä kriisien syvenemistäö ja mielen sairastumista
- toimintamuotoja mm. asiakasvastaanotto, kotikäynnit ja 01019 5202 valtakunnallinen kriisipuhelin
- 42 000 puhelua, noin 60 000 vastaamatta resurssien vähyyden takia
- tukinet.fi, kriisikeskus verkossa
- mielenterveyden ensiapukursseja hyvän mielenterveyden säilyttämiseen, kriisitilanteiden oireiden tunnistamiseen ja hoitamiseen
- edustus Vapepan keskustoimikunnassa, laajentuminen valtakunnalliseen toimintaan
- kriisikeskuksissa koulutuksellista ja työnohjuauksellista yhteistyötä
- Kouvolan seudulla 15 vuotta yhteistoimintaa, vaikka ei olekaan fyysistä kriisikeskusta
- edustukset myös maakuntatoimikuntiin
- henkisen tuen koulutusresurssit käyttöön
- paikalliselle Vapepa-toiminnalle vahva taustatuki
- kehityskohteet: yhteiset koulutukset ja harjoitukset, paikallinen yhteistyö, tunnettuuden lisääminen Vapepassa
- kompastuksia: sitouttaminen toimintaan, Vapepa-tietouden saaminen, osallistuminen toimikuntien toimintaan

EHYT-hanke, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen harvaanasutuilla alueilla (Veli-Matti Ahtiainen, Rovaniemi)
- 17 osastoa lähinnä Lapista ja Pophjois-Karjalasta mukana projektissa
- vapaaehtoisten toimintamaklleja, jotka pohjautuvat poikkitoiminnallliseen ja -hallinnollilseen yhteistyöhön eri viranomaisten järjestöjen ja kyläyhteisöjen kanssa
- toimintamallin pohjana paikallisen tarpeen arviointi ja yhteiset kokemukset
- luotu SPR:lle työkalu, jonka avulla toteutetaan suunniteltuja toimintamalleja
- 2010-2012 levitetään toimintamallit laajemmalle alueelle, 30-40 osastolle
- testataan ja kokeillaan luotua hallintatyökalua
- järjestön roolin ja tarkoituksen selvittäminen tärkeää toimintaa ja sen koordinointia arvioitaessa
- järjestön arvot, kosketuspinta kansalaisiin, asiantuntijuus ja kokeilunhaluisuus ja luovuus merkittäviä tekijöitä järjestöjen tärkeydessä
- yhteisöllisyys merkittävä tekijä tämän päivän yksilökorostuneisuuden myötä
- ketä autetaan: vastavuoroisuus, kiistatta apua tarviysevat, kevyellä kädellä, sosiaalisesti lähellä olevia, kunniallisia tarvitsijoita, kun vaihtoehtoja ei ole - tilanne tärkeämpi kuin motivaatio
- sopsiaali- ja terveysyhdistyksissä käytetty aika: 280 000 vapaaehtoista, 10 h/kk, 21 000 henkilötyövuotta, 63 Meur vuodessa
- Vapepan osuus: 17 584 tuntia =  11 henkilötyövuotta
- sisäistä turvallisuutta luo mm. hyvä koti, asuin- ja työympäristö, turvallinen liikenneympäristö
- turvallisuustyö on osa kunnan kaikkien toimialjoen työtä ja yhteistyötä kunnan ulkopuolisten organisaatioiden ja erityisesti järjestöjen kanssa
- suunnittelussa mukana järjestöt, poliisi, pelastustoimi, kunta ja elinkeinoelämä
- uusin Vapepan jäsenjärjestö isossa roolissa hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa
- kylien turvallisuussuunnitelmat osaksi kuntien virallista turvasuunnitelmaa

Vapaaehtoiset sisäisen turvallisuuden edistäjänä (Kristiina Kumpula, SPR:n pääsihteeri)
- turvallisuus: turvallinen koti-, asuin- ja työympäristö, toimivat peruspalvelut, avun saanti tarvittaessa ja varmuus rikollisten edesvastuuseen joutumisesta
- varautuminen suuronnettomuuksiin ja häiriötilanteisiin
- 2x määrä henkirikoksia länsimaihin verrattuuna väestöön suhteutuettuna
- alkoholin merkittävä osuus
- palokuolemia 20 / miljoon asukasta, Norja 17 Itävälta 9
- yhtenä tavoitteena pitäisi olla entistä useamman ihmisen saaminen mukaan vapaaehtoistoimintaan, tällöin he voivat  auttaa paitsi muita myös itseään erilaisissa turvattomuuteen liittyvissä tilanteissa
- Vapepa toimii hälytystilanteissa erinomaisesti, arjen turvallisuuden edistämisessä ja onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä kehitysmahdollisuuksia
- parhaimmillaan Vapepa antaa luottamuspääomaa "tavallisille kansalaisille", jolloin on uskoa siihen että ongelmatilanteissa on mahdollista saada apua
- vapaaehtoiset voivat olla mukana paikallisessa turvallisuussuunnittelussa (työryhmät, kannaotto suunnitelmiin ja päätöksiin) ja viedä omia ideoita ja havaintoja viranomaisten tietoon
- mukana olo ensiapupäiviystyksissä, uimaopetuksessa, etsintäkoulutuksissa jne
- omien keskustelutilaisuuksien järjestäminen, tarvittaessa yhteistyössä eri viranomaisten kanssa
- yhteistyö median kanssa tärkeää: positiivinen ja oikea tiedotus, onnettomuustilanteissa viranomaiset hoitavat tiedotuksen
- esimerkkejä arjen turvallisuuden edistämisestä:
* ensiaputaidot ja henkisen tuen taidot: ennaltaehkäisy ja toiminta tilanteissa
* etsintätaidot ja ensiapupäivystys
* turvatalot
* liikenneturvallisuuskasvatus
* 112-päivä
- järjestöjen vahvuudet: laaja kosketuspinta kantalaisiin, asiantuntijuus, kokeilevuus ja luovuus sekä kustannustehokkuus

Katsaus poliisitoimintaan (Markku Palsio, ESL lääninylikomisario)

- 1.1.2010 uusi poliisihallinto, jonka myötä uudet sopimukset poliisin ja Vapepan välille
- viranomaisten ja Vapepan yhteisharjoitukset ovat tärkeitä, jotta tositilanteissa henkilöt ja yhteiset menetelmät on jo tiedossa
- harjoitukset pitää saada laajennettua omien alueiden ulkopuolelle, jotta myös suuronnettomuuksissa toimijat ja toimintatavat on tunnettuja
- suuronnettomuuksissa tiedottaminen ja sen resurssitarpeen tunnistaminen on todella tärkeää, koska median mielenkiinto on suurempi aina ulkomaita myöten
- poliisin hallintorakenteen uudistamisen myötä poliisipiirejä vähennetään ja hallintorakennetta kevennetään, palvelutaso ja -laatu ei saa heiketä
- 24 poliisilaitosta 1.1.2009 alkaen, hyvinkin pitkälti maakuntajaon mukaan
- poliisipalveluita (kanslia) saatavilla muuallakin kuin kotipaikkakunnalla
- verkon kautta voi tehdä mm. ajokorttihakemuksia ja ilmoituksia pienistä rikoksista
- 1.1.2010 uusi organisaatio: poliisihallinto Turun, Mikkelin ja Oulun aluehallintovirastoissa, näiden alaisina eri poliisien osastot ja yksiköt
- poliisiylijohtaja Mikko Paatero ylimpänä johtajana
- Vapepa-yhteistyöhön saattaa tulla häiriöitä, kun tutut yhteyshenkilöt muuttavat toisille paikkakunnillePoliisi voi ulkomailla toimiessaan joutua käyttämään mitä ihmeellisempiä kulkupelejä.

Katsaus pelastustoimintaan (Ilpo Helismaa, SM pelastusylitarkastaja)
- viranomaisyhteistyön näkökulmat:
* Vapepassa mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa omien sääntöjen ja vision puitteissa, ei velvollisuutta eikä vastuuta
* viranomaiset aina vastuussa tarpeellisesta ja välttämättömästä toiminnastaan
- 8.5.2008 valtioneuvoston päätöksen mukaisesti järjestöt tulee saada kattavasti mukaan turvallisuussuunnitteluun
- pelastustoimesta vastaavta ministerit sopivat mm. pohjoismaisen yhteistyön kehittämisestä ja määrättyjen aihealueiden tutkimisesta yhdessä
- HAGA julistus 27.4.2009, yhtenä aihepiirinä vapaaehtoisten käyttö
- pelastusviranomaisten ja vapaaehtoisten yhteinen workshop Tanskassa 11-12/2010, aiheena mm. vapaaehtoisten käyttö yleisenssä turvallisuussuunnitelussa
- Suomesta mukana SM, pelastusopisto, SPR, Vapepa ja SPEK
- valmistelutyöryhmän teemoina mm. vapaaehtoistoiminnan jatkuvuuden turvaaminen ja aktiivinen käyttäminen (motivaation ylläpito)
- 1.1.2011 uusi pelastuslaki: ajantasaistaminen, hallitusohjelman, sisäisen turvallisuuden ohjelman ja väestösuojelun strategian toteuttaminen sekä yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen
- määrittelee mm. sopimuspalokuntien ja pelastustoimintaan osallistuvien vapaaehtoisten oikeudet ja velvollisuudet
- sopimuspalokunnille tai vapaaehtoisille ei saa antaa julkisen vallankäyttöä sisältäviä tehtäviä
- uutta mm: sopimuspalokunnan käsitteen laajentaminen, vapaaehtoistoiminnan edistäminen, työturvallisuus ja tapaturman ja esinevahingon korvaaminen
- vanhaa mm: vapaaehtoisten käytön mahdollisuus, koulutusvaatimukset ja vastuut sekä pelastustoiminnan johtaminen
- pelastusviranomaisen tulee edistää vapaaehtoisten organisaatioiden toimintaedellytyksiä, mm:
* korostaa organisaatioiden merkitystä
* taloudellista tukea koulutuksiin yms
* ei velvoita yksilöityihin toimenpiteisiin
* kirjata tavoitteet ja toimenpiteet pelastuslaitosten toimintasuunnitelmiin

Vapepan karttaselvitys (Ilona Nuutinen, valmiuskoulutussuunnittelija SPR)
- ajantasaiset ja saatavilla olevat kartat on merkittävä osa vapaaehtoisten toiminnassa
- kesän aikana verkkokysely kartoista, tulokset lisätään Vapepan www-sivuille
- käyttö: pääosin etsintätehtävissä, koulutuksissa, maastoharjoituksissa ja raportoinnissa
- hankinta: maanmittauslaitoksilta, karttakeskuksesta, verkosta
- kartat hyvin eri ikäisiä, kustannuskysymys
- säilytys: ryhmien tiloissa, päivystäjän tai vapepa-johtajan kotona
- jakelu hälytystilanteissa: useimmiten poliisilta, hälytysrhmältä tai yksittäiseltä ryhmän jäseneltä
- viranomaisyhteistyö: kopiointi tai tulostus usein poliisilaitoksilla, mikäli alue tiedossa
- ongelmia: vanhoja karttoja, vain tietyn henkilön hallussa, kopioiden huonous
- tulevaisuuden tarpeet: uudet kartat etenkin taajamiin ja kaupunkialueille, elektroniset kartat
- tarvittava laajuus: yleisesti 60x60 km tai 100x100 km alueelta
- mihin käyttöön halutaan: kaikkiin Vapepa-tehtäviin eri osa-alueilla (hälytykset, suunnittelu, koulutus, harjoitukset)
- hyviä käytäntöjä:
* paperikartat kenen tahansa noudettavissa
* puhelinluetteloiden kartat taajamaetsinnöissä
* vapepa-ihmisten omat paperiset tai elektroniset kartat
- mitä tulevaisuudessa:
* sähköinen kartttajärjestelmä
* tilannekuvan ylläpito, esim. maastoryhmien reitit ja ketjujen reunat (paikkatieto mallia APRS)
- kehitettävää: yhtenäinen käytäntö koko Vapepaan  
- Vapepan sopimus MML:n kanssa, alennusta paperikartoista määrän mukaan
- ohjeet Vapepan www-sivuilla
- karttatilanteen paraneminen parantaa toimintavalmiutta, materiaalin yhtenäistämistä ja motivoi vapaaehtoisia

Vapepa ja Media (Taina Keinänen, tiedottaja SPR)

- Vapepa ja media -ohje
- miksi viestiä ulospäin?
* positiivinen näkyvyys edistää auttamistyötä
* innostaa mukaan toimintaan
* tärkeä viesti rahoittajille
* lisää tunnettuutta viranomaisten keskuudessa
* viesti kansalaisille: me autamme
- yhteistyö median kanssa:
* hyödyllistä molemmille
* poikkeuksetta myönteistä
* toimii parhaimmillaan molempiin suuntiin
- tilanne: 171 lehtijuttua
- näkyvyys: hälytykset, harjoitukset ja omat tilaisuudet
- haastattelun antaminen poikii suurimman näkyvyden
- hälytysten aikana: Vapepasta kertominen, yleiset kysymykset viranomaisille, haastattelut keskustoimiston työntekijöille, valmiuspäälliköille, piirin työntekijöille ja Vapepa-johtajille
- vaitiolovelvollisuus sitoo, mutta ei vaadi vaikenemaan
- hälytysten aikana tiedotusvälineet: välittävät tietoa tapahtumasta, uutisoivat nopeasti onnettomuudesta, kiinnostuvat taustoista, rajoittavat toimintaansa viranomaisten käskystä
- ketä saa kuvata:
* julkisella paikalla: kuolleen, uhrin tai omaisten kuvaaminen, sivulliset
* suljetussa paikassa: ei yleensä ilman lupaa, ei sivullisia
- saako uhria haastatella:
* julkisella paikalla kyllä, eettisyys riippuu tilanteesta
* ei saa lisätä kärsimystä
* tarvittaessa pyydetään viranomainen paikalle, mikäli haastattelua ei tulisi tehdä
- rooli suhteessa mediaan
* yksittäinen vapaaehtoinen ohjaa toimittajan sovitusti eteenpäin
* Vapepa-johtaja tai nimetty henkilö voi antaa haastatteluja
* erikseen nimety mediavastaava antaa haastatteluja sekä tarjoaa tietoa Vapepan toiminnasta
* valmiuspäällikkö ja piirin työntekijät
- harjoituksiin kannattaa aina kutsua toimittajia paikalle
* yhteinen tutustuminen
* mahdollisuus harjoitella viestintää toimittajien kanssa
* paikallismedian edustaja voi jopa osallistua harjoitukseen, ei pidetä syrjässä seuraamassa
* mahdollinen viestintävastaava voi olla yhteydessä jo etukäteen
- rekrytointitilaisuuksista ja kursseista kannattaa infota paikallismediaa
- seminaarit ja foorumit kiinnostavat mediaa, jos käsitellään ajankohtaisia aiheita
* ohessa voi kertoa paikallisesta vapaaehtoistoiminnasta ja mukaan pääsemisestä
- mediaohje vapepan www-sivuilla
- kaikissa tilanteissa apua piiritoimistoista ja valmiuspäälliköiltäVapepan mediaohje löytyy piakkoin netistä.

Vapepan uudet johtosäännöt (Jari Honkanen, Vapepa-koordinaattori)
- jäsenjärjestöjen yhteinen sopimus
- käytäntöjen yhdenmukaistaminen
- sitoutuminen
- ohjaa ja kannustaa
- toimiessaan johtaa toiminnan läpinäkyvyyteen
- järjestökirje www-sivulla
- esiin nousseita asioita:
* kokousten aikataulutus tärkeää (paikallis -> maakunta -> keskustoimikunta)
* toimintasuunnitelmat ja toimintakertomukset
* ääni- ja päätösvaltaisia jäseniä Vapepan jäsenjärjestöjen ja -yhteisöjen viralliset edustajat
- runsaasti keskustelua ääni- ja päätösvaltaisista jäsenistä ja johtosääntöön kirjatusta sanamuodosta asian suhteen
* kesken kolmivuotisen toimintakauden voi liittyä uusia järjestöjä ja ryhmiä mukaan esim. paikalliseen toimintaan
* toivottiin mallikirjettä mukaan houkuteltaville järjestöille
- keskustelua mm. toimikuntien nimeämisestä, ryhmien oikeuksista ja toimihenkilöiden valinnoista

Luentojen päätteeksi pääsimme saunaan, jossa innokkaimmat jatkoivat keskusteluja päivän aiheista. Tämän jälkeen kokoonnuimme Kaakkois-Suomen porukalla yläkerran keittiöaulaan, jossa Eila tarjosi kuohuvaa ja iltajuhlan alussa huomionosoituksia saaville skoolattiin yhdessä.Kaakkois-Suomen palkittavat: Jorma Lindström (Kotka), Ritva Laiho (Iitti), Tarja Tuovinen (Kuusankoski), Markku Sund (Kotka), Tarja Kinnunen (Parikkala), Jouko Mononen (Kuusankoski) ja Antero Vesikko (Imatra).


Bussi vei porukkaa kolmella vuorolla Rauhalahteen, jonka auditoriossa jaettiin runsaasti erilaisia Vapepan huomionosoituksia koskettavien perustelujen ja aplodien saattelemana. Radioamatöörejä edusti Päivö Laukkalan (OH6NUQ) valinta Keski-Suomen maakuntapelastajaksi. Hän osallistuu mm. etsintöihin ensisijaisesti lentäjänä, mutta lentosään ollessa huono myös monissa muissa tehtävissä. Huomionosoitusten jälkeen pääsimme itse asiaan, eli ravintolaan jossa noutopöytä notkui jouluherkkujen alla. Maittavan aterian jälkeen humppapumppu kiipesi lauteille ja laittoi valssaamon käyntiin. Puoli yhdeltätoista lähti ensimmäinen paluukuljetus opistolle ja itse sen mukana. Huomennakin on aikainen herätys ja pitkä päivä työpajojen kimpussa.

Sunnuntai 29.11.2009

Herätyksen ja aamiaisen jälkeen menimme käskynjakoon auditorioon, jossa lyhyesti esiteltiin aamupäivän aikana tehtävät kehittämistyöpajat ja niiden vetäjät. Aiheina olivat Vapepa ja median kohtaaminen, uusia tehtäviä Vapepalle, Visio; Mitä on Vapepan toiminta vuonna 2015, vapaaehtoisen turvallisuus, sisäisen turvallisuuden edistäminen ja nettityöpaja. Hannun kanssa osallistuimme uusien tehtävien suunnitteluryhmään.Uusia tehtäviä Vapepalle, keskellä ryhmän vetäjä Marjut Valta-Taiponen.

Reilun parin tunnin aikana kävimme pienryhmissä läpi Vapepan tehtävää yleensä sekä mietimme, mitkä ovat Vapepalle kuuluvia ja kuulumattomia tehtäviä ja miksi. Tulokset koottiin taulukkoon ja esiteltiin iltapäivän alussa pidetyssä purkutilaisuudessa. Kaikkien ryhmien tulokset luvattiin toimittaa eteenpäin suunnittelun ja päätöstenteon pohjaksi ja soveltuvin osin aikanaan nettisivuille kaikkien luettavaksi.

Loppupuheiden ja kiitosten jälkeen joimme vielä lähtökahvit ja kotimatka hiljalleen hämärtyvässä iltapäivässä saattoi alkaa. Nytpä on tuollakin käyty!

73's de OH5KRQ, Esa